Landelijk onderzoek naar opleidingen EDASU

In België werden ruim tien jaar geleden de eerste zaadjes geplant voor een opleiding die de kloof moest dichten tussen de leefwereld van mensen in armoede en de systeemwereld van de organisaties met wie zij te maken hebben. Vereniging De Link nam het voortouw door te investeren in de deskundigheidsbevordering van ervaringsdeskundigen die kampten met sociale uitsluiting door armoede. Drie Nederlandse opleidingsinitiatieven in Utrecht, Eindhoven, Amsterdam en Oost Groningen ontwikkelden een opleiding geïnspireerd op het Vlaamse model. De ambitie is om binnen vier jaar de methodiek naar de Nederlandse situatie te hebben vertaald en verspreid in een o.a. door het Ministerie van OCenW erkende opleiding.

Bij elke opleidingslocatie is ook een lokale belangenpartijen betrokken, die met name het gedachtegoed geborgen wil zien in het opleidingstraject. In Utrecht betreft dit de armoedecoalitie, in Amsterdam de COEVA en in Groningen de Stichting Mens en Maatschappij. Deze opleidingen zijn als autonome lokale initiatieven gestart.

Door het lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning wordt een landelijk evaluatieonderzoek verricht naar de ervaringen met ervaringsdeskundigen die de EDASU (EDASU staat voor Ervarings Deskundigheid in Armoede en Sociale Uitsluiting. Generatiearmen worden hier opgeleid om als ervaringsdeskundigen zelf de brug te slaan naar zowel mensen in armoede als naar hulpverleners) opleiding volgen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door studentonderzoekers van de Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam en Hanzehogeschool.

Beoogd projectresultaat
Rapportage met aanbevelingen

Planning
De projecttermijn loopt van februari 2018 tot september 2018

Betrokken medewerkers
Simona Karbouniaris, Jon Leopold, Chris Nijboer (externe)

Betrokken studentonderzoekers 
Ben Oranje (HU); Jelmer Dirks (Hanzehogeschool); Julia van der Sluis (HU); Lukas Pötter (Hanzehogeschool); Mathijs van der Ziel (HU); Max van Beveren (HvA); Reshma Bhikie (HvA); Ruby van Loenen (HU)

Opdrachtgever
Jetske de Jong

 

Participatie Zorg en Ondersteuning


Over het lectoraat