Kwalificaties groepsleiders Jeugdzorg Plus

Dit is een afgerond project.

Op grond van het beleid van het ministerie van Justitie volgt een groot deel van de mbo-opgeleide groepsleiders in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) een hbo-opleiding. Hogeschool Utrecht is één van de hogescholen die voor deze groep een aangepaste studieroute heeft ontwikkeld in de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening. In deze studieroute studeren ook groepsleiders van enkele Jeugd Plus-inrichtingen in de regio. Bij deze opleiding zijn betrokken: Eikenstein, Almata, de Heuvelrug en de Lindenhorst.

Jeugdzorgplus-instelling De Lindenhorst verzocht het lectoraat om hen te ondersteunen met onderzoek naar de vragen welk kwalificatieniveau nodig is voor het werk van groepsleiders en welke verhouding tussen mbo- en hbo-opgeleiden optimaal is.

Een groep studenten Personeel en Arbeid, onder leiding van Mitch van Balen (docent P&A), onderzocht deze vraag vanuit het perspectief van de groepsleiders en van het management. Het onderzoek is in juni 2010 afgerond.

Werken in Justitieel Kader

Werken in Justitieel Kader

Over het lectoraat