Kritische en creatieve ondernemers: Is het journalistieke stagemodel toekomstbestendig? (2014)

In het tweede of derde jaar begint voor veel studenten het echte werk: stagelopen op een redactie of bij een mediabedrijf. De vier HBO-scholen journalistiek in Nederland zijn praktijkgerichte opleidingen en vereisen 1 of meer stageperiodes tijdens de opleiding. Maar in hoeverre zijn de studenten journalistiek genoeg geëquipeerd om mee te draaien op een redactie? Geven de opleidingen genoeg bagage mee, zodat studenten de echte wereld kunnen betreden?

Bij de school voor journalistiek in Utrecht is in totaal 335 stageformulieren - ingevuld door praktijkbegeleiders - geanalyseerd en 12 interviews gehouden met praktijkbegeleiders om meer inzicht te krijgen in hoeverre praktijkbegeleiders vinden dat studenten voldoende toegerust zijn om in de praktijk te werken.

Publicatie: 

Critical and creative entrepreneurs: Is the journalism internship model future proof? Future of Journalism conference Cardiff, 2015. 

Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie

Logo Jlab

Over het lectoraat