Kennisplatform Sociale Innovatie in het MKB

Dit project is afgerond.

Het Kennisplatform Sociale Innovatie in het MKB is bedoeld om kennis en ervaringen uit te wisselen, als het gaat om onderzoek naar sociale innovatie in het Midden en Kleinbedrijf (MKB). Daarnaast informeren de deelnemers elkaar over de (eigen) activiteiten en ontwikkelingen rondom dit thema. Het platform kwam in april 2009 voor het eerst bij elkaar. Het bestaat uit lectoren uit het HBO, onderzoekers van onderzoeksinstituten, universiteiten en intermediaire partijen. Er zijn tussen de 20 en 25 deelnemers. Het platform heeft 4 keer per jaar een bijeenkomst.

Het uitwisselen van kennis en ervaringen wordt als erg waardevol beschouwd. Zo blijft men op de hoogte waar eenieder mee bezig is en wellicht is het ook mogelijk om bij initiatieven aan te haken. Een aantal deelnemers is met elkaar bezig om in kaart te brengen waar het nu precies om gaat bij sociale innovatie in het MKB. Het doel is een artikel, dat begin 2011 af moet zijn.

Organisator en trekker van dit project is het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht i.s.m. het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie.

Organiseren van Verandering in het publieke domein

Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties

Over het lectoraat