Inventarisatie zorgvraag en zorgaanbod bij zeer jonge moederschap

Looptijd: 6 maanden

Het ministerie van VWS constateert dat sommige moeders bij het uitdragen van hun zwangerschap zorg en ondersteuning nodig hebben op één of meerdere levensdomeinen. Soms kan een sociaal netwerk die ondersteuning niet bieden. Gemeenten zijn dan aan zet om dergelijke ondersteuning te bieden. Deze ondersteuning kan breed zijn. Soms betreft het zorgaspecten, maar regelmatig gaat het ook over reguliere zaken als het voeren van een eigen huishouden, overzicht over financiën, het vinden van een adequate woning en het combineren van het moederschap met school of werk. Tienermoeders en jonge moeders zijn een groep voor wie vragen rondom voornoemde thema’s vaak nadrukkelijk spelen (zie Keinemans, 2011). Dit vormt de aanleiding voor een onderzoek naar de zorgbehoeften van specifiek deze doelgroep. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in wat tienermoeders en jonge moeders nodig hebben op het gebied van zorg en ondersteuning en hoe dit aansluit bij het gemeentelijk zorgaanbod.

In dit onderzoek zoeken we antwoord op twee onderzoeksvragen:

  1. Waaruit bestaat de zorgvraag onder tienermoeders en jonge moeders?
  2. Welke zorg is beschikbaar voor deze moeders, hoe sluit deze aan op de zorgvragen van tienermoeders en jonge moeders?

In diverse regio’s worden hulpverleners en jonge moeders geïnterviewd om in kaart te brengen hoe de zorgbehoefte van jonge moeders er uit ziet en welk zorgaanbod er in de regio is.

Financiering

Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Resultaat/producten

Rapportage aan het ministerie van VWS en publicaties via wetenschappelijke en vaktijdschriften.

Onderzoekers

  • Will van Genugten
  • Mariël Kanne
  • Sabrina Keinemans
  • Carine Grootenboer
  • Marieke Potma

 

Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Over het lectoraat

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten