Interventie-ontwikkeling middels Intervention Mapping

Dit project is afgerond.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Nadat we inzicht hebben verworven in en zicht hebben op de aangrijpingspunten voor 1) het veranderen, verbeteren en optimaliseren van het bewegingsgedrag van patiënten, en 2) het veranderen, verbeteren en optimaliseren van het motiverende gedrag van professionals, kan een interventie worden ontwikkeld. Interventie-ontwikkeling is niet het ten uitvoer brengen van een goed idee, maar vraagt een aantal methodische stappen om te komen tot een interventie.

Resultaat/producten

Een webbased interventie, uitgevoerd door professionals (verpleegkundigen, fysiotherapeuten) in de gezondheidszorg. De professional motiveert een patiënt met cardiovasculaire risicofactoren om meer te bewegen; in de interventie wordt de professional ondersteund én gemotiveerd om dit voorlichtings- en gedragsveranderingsproces goed te hanteren.

Leefstijl en Gezondheid

Leefstijl en Gezondheid

Over het lectoraat