Internationale oriëntatie op morele dilemma’s in het social work

Hoe wordt er in verschillende landen aangekeken tegen morele dilemma’s in het social work? Dat is de centrale vraag in dit internationale vergelijkende onderzoek, dat het lectoraat samen met een aantal andere Europese hogescholen uitvoert.

Het onderzoek gaat van start met een voorstudie, die loopt tot het voorjaar 2010. Deze voorstudie wordt in de verschillende landen uitgevoerd door studenten en de uitkomsten daarvan worden onderling vergeleken. Bij de kleinschalige voorstudie werkt het lectoraat samen met enkele andere opleidingsinstituten in partnersteden, waaronder Lausanne en Berlijn.

Het onderzoek mondt uit in een eindrapportage, in presentaties op internationale bijeenkomsten en in mogelijke publicaties in internationale tijdschriften. Het onderzoek kan mogelijk ook fungeren als voorstudie voor een breder Europees vergelijkend onderzoek.

Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Over het lectoraat