Internationale Kenniscirculatie, Onderzoek- en Praktijkuitwisseling e-Health (IKOP)

Looptijd: dit onderzoek is afgerond en liep van mei 2010 tot mei 2012
Supervisie: prof. dr. Helianthe Kort
Projectleiding: drs. Sonja Barends
Disseminatie: drs. Maaike Smole
Projectassistentie: Mieke van den Berg

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Studenten en docenten beantwoordden vragen van bedrijven in het mkb over e-Health-systemen.
De tijdens dit project opgedane kennis is bewerkt tot oplossingen die beschikbaar zijn gesteld aan het mkb en het onderwijs.

Doel en doelgroep

De vraagstelling was:
Aan welke eisen behoort e-Health te voldoen, zodat deze begrijpelijk is voor professionals, gebruikt wordt door ouderen en daadwerkelijk leidt tot verlichting van de zorglast en mensen in staat stelt om in hun eigen woning te blijven? Dit leidde tot een aantal doelstellingen:

 • bedrijven willen met e-Health-diensten en -producten meer klanten (professionals) en eindgebruikers bereiken;
 • producten en diensten die kwaliteit hebben en passend zijn bij de wensen en behoeften van zorgprofessionals en ouderen.

In dit project bestond de doelgroep uit ouderen die thuis willen blijven wonen, ondanks beperkingen door een chronische ziekte of hinder als gevolg van de biologische veroudering.

Resultaat/producten

1. Vertaling resultaten onderzoek naar bedrijfsleven:
Concrete antwoorden voor bedrijven, met name internationaal onderzocht:

 • omschrijven van eisen van e-Health-systemen (multidisciplinair);
 • begrijpelijkheid van deze systemen voor professionals (taal en cultuur e.d.);
 • bruikbaarheid voor ouderen, aansluiten bij wensen;
 • doorbraak voor het mkb met e-Health-producten op de Nederlandse markt;
 • passend binnen het Nederlandse bekostigingssysteem.

2. Internationaal netwerk:

 • internationale oriëntatie en samenwerking
 • uitdragen kennis, nationaal en internationaal

3. Aanvulling en aanpassing van het onderwijs en het curriculum, met name voor verpleegkundigen, maar ook LAG, Masterclass Gerontechnology voor PhD-studenten, Summerschool Utrecht:

 • docenten kunnen zelf vanuit hun eigen expertise onderwijs internationaliseren en delen met buitenlandse partners;
 • studenten komen binnen het major- en minoronderwijs meer in aanraking met curriculumonderdelen met een duidelijk internationaal karakter;
 • studenten kunnen in het kader van internationalisation at home aansluiten bij curriculumonderdelen van de buitenlandse partners.

Implementatie

Vragen van mkb’ers zijn beantwoord.

Projectpartners

Het consortium bestond uit de volgende partijen:

Kennisleveranciers

 • Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening en Kenniscentrum Productdesign, penvoerder
 • Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Innovatie en Productrealisatie, vertegenwoordiging vanuit het lectorennetwerk Zorg en Technologie

Mkb-bedrijven

Branche- en vakverenigingen

De overige betrokken partijen waren:

Cofinanciering

Registratienummer SIA RAAK: registratienummer: 2009-1-005-INT

Technologie voor Zorginnovaties

Over het lectoraat