Integrale aanpak voor MBO-studenten met psychische problemen: bevorderen van inclusie en voorkomen van uitval

Looptijd 

December 2016 t/m november 2020

Omschrijving

Uit zowel de praktijk als onderzoek komen signalen dat jongeren met psychische problemen hinder ondervinden bij het succesvol afronden van hun schoolloopbaan. Met ondersteuning van ZOM MW is er door een breed consortium van partijen het initiatief genomen een project te initiëren gericht op het om een integrale en effectieve werkwijze voor de begeleiding en ondersteuning van MBO-studenten met psychische problemen, die uitgaat van hun eigen mogelijkheden en wensen en gericht is op het voorkomen van schooluitval, de-stigmatisering en het vergroten van hun kans op arbeidsdeelname en maatschappelijke participatie van deze jongeren (middels begeleid leren en begeleid werken). In gezamenlijkheid met de jongeren zelf werken MBO Utrecht, Lokalis, het, Trimbos-instituut (Ti), Verwey-Jonker Instituut (VJ), Nederlands Jeugdinstituut, U2beHeard en het kenniscentrum Sociale Innovatie, lectoraat participatie en stedelijke ontwikkeling aan dit project.

Centrale vraagstelling in dit toegepaste participatieve onderzoek is hoe we MBO-studenten met psychische problemen door een integrale samenwerking met docenten, ondersteuners vanuit school, MBO-team en andere professionals, en ervaringsdeskundigen, zódanig maatwerk kunnen bieden en kunnen begeleiden (studiebegeleiding, begeleid leren en begeleid werken en ook ondersteuning bij psychische problemen) dat schooluitval wordt voorkomen en studenten het diploma halen dan wel dat zij anderszins begeleiding krijgen die aansluit op hun eigen wensen (bijv. trajectbegeleiding om een baan te vinden / begeleid werken). Deze kennis zal ook binnen de Academische Werkplaats Jeugd Utrecht en de Werkplaats Sociaal Domein Utrecht worden gedeeld. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pim van Heijst: pim.vanheijst@hu.nl

Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Streetdance

Over het lectoraat

Lectoren

Studentonderzoeker

We zoeken jou!

Studenten kunnen binnen hun opleiding ervaring opdoen met onderzoek in de praktijk.

Word studentonderzoeker