Innovation in services

Dit project is afgerond.

Projectdoel

Het ontwikkelen van kennis over service design, het creëren van netwerken en service design in Nederland op de kaart zetten

Onderzoeksvraag

Hoe zijn dienstverleners te informeren en inspireren over service design, hoe verloopt samenwerking binnen complexe innovatieprocessen en wat is de meerwaarde van service design?

Projectbeschrijving

Succesvolle producten en diensten sluiten naadloos aan op de leefwereld van klanten. Service design is de methode om die aansluiting tot stand te brengen. Het stelt organisaties in staat vanuit een integrale aanpak samen met klanten effectieve en onderscheidende producten en diensten te ontwikkelen. Service design als aanpak voor diensteninnovatie is echter nieuw en de effectiviteit ervan is nog niet aangetoond in onderzoek.
Binnen dit project worden een vijftal service design bureaus gevolgd door onderzoekers van de Hogeschool Utrecht en TU Delft in cases die de bureaus uitvoeren rondom Utrecht Centraal Station, het UMC en de Hogeschool Utrecht. Het doel is om aan te tonen hoe service design wordt toegepast en wat het kan opleveren voor dienstverleners. Er zijn meerdere promotieonderzoeken verbonden aan dit project.

Looptijd

Augustus 2010 - Juli 2013

Financier

“Pieken in de Delta”-program Ministry of Economic Affairs Agriculture and Innovation City & Province of Utrecht

Projectteam

Remko van der Lugt
Fenne Verhoeven
Jens Gijbels
Tanja Enninga
Berit Godfroij

Partners

TU Delft 

Belanghebbenden

ProRail
Movares
31Volts
STBY
Design Thinkers
Scope Design Strategy
Edenspiekermann
Bureau H2O
Tastforce Innovation Utrecht region

Fase 

Concept en verkenning

Betrokken kenniskringleden

Jens Gijbels, MBI
Dr. Fenne Verhoeven
Ir. Berit Godfroij
Tanja Enninga, MSc.
Dr. Ir. Remko van der Lugt