Inclusive Campus Life (ICLife)

Aanleiding tot het starten van het project/ omschrijving van de context

Op initiatief van onze Belgische collega’s van de Thomas More Hogeschool is in samenwerking met Palacký University Olomouc, Tsjechië, Lapland University of applied sciences, Finland en Inclusion Europe een Erasmus+ aanvraag ingediend rondom de vraag; “Wat maakt het campusleven inclusief?”. Specifiek richtte de aanvraag zich op hoe het campusleven binnen het hoger onderwijs meer inclusief kan zijn voor mensen met een verstandelijke beperking. Met de ratificatie van het VN-verdrag voor personen met een handicap en de visie binnen de samenleving dat iedereen mee moet kunnen doen, een urgente vraag. De aanvraag is toegekend!

13 en 14 februari jl. hebben de vertegenwoordigers van de verschillende social work opleidingen een start gemaakt tijdens een tweedaagse in het bijzondere plaatsje Geel waar de campus van Thomas More gevestigd is. In Geel vindt sinds de middeleeuwen veel zorg en/of ondersteuning aan mensen met een psychische kwetsbaarheid plaats in gezinnen, beter bekend onder de term gezinsverpleging.

Doel(en) van het project

Het project ICLife wil werken aan een inclusieve campus door te werken aan een aantal concrete producten en resultaten die tezamen een handreiking, inclusief evaluatie-instrumenten, voor campussen in Europe zullen vormen om zelf te werken aan een meer inclusief campusleven voor mensen met een verstandelijke beperking.

Via de website van ICLife zal de voortgang met bij behorende resultaten en producten gedeeld worden. Bent u als Campus, zorgorganisatie, (familie van een) persoon met een verstandelijke beperking geïnteresseerd in dit project en wilt u op de hoogte blijven en misschien een bijdrage leveren dan kunt u zich aan melden via de website.

Doelgroep(en) waar het project zich op richt

  • Campussen
  • Mensen met een verstandelijke beperking
  • Organisaties die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen

Omschrijving project

Zie www.iclife.eu.

Beoogde resultaten en producten

Praktische richtlijnen:

  • om een campus meer toegankelijk te maken
  • over hoe een maatjessysteem in te richten gebaseerd op ‘good practices’. Studenten worden maatjes van studenten met een verstandelijke beperking
  • hoe mensen met een verstandelijke beperking betrokken kunnen worden bij lesactiviteiten binnen het hoger onderwijs.
  • hoe arbeidsmogelijkheden voor mensen met een verstandelijke beperking te organiseren op een campus voor hoger onderwijs.
  • in de vorm van een monitor en handleiding om als campus voor hoger onderwijs de voortgang van inclusiviteit in beeld te brengen
  • om de communicatie en het verandertraject vorm te geven naar een meer inclusieve campus middels een communicatie- en veranderplan.

Zie www.iclife.eu/expected-results.html

Looptijd

December 2016-december 2019

Samenwerkingspartners en/of andere direct betrokken organisaties

Zie www.iclife.eu/partners.html

Naam/contactgegevens van projectleider

Jeroen Knevel, projectleider
Jeroen.knevel@hu.nl

Sascha van Gijzel
Sascha.vangijzel@hu.nl

Participatie Zorg en Ondersteuning


Over het lectoraat