Implementatie van het protocol verbeteren en verantwoorden van afstuderen in het hbo

Onderzoek Vereniging Hogescholen “Pilot Protocol Afstuderen”

Het Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek doet samen met het Lectoraat Professioneel Toetsen van Hogeschool Zuyd in opdracht van de Vereniging Hogescholen onderzoek naar het verbeteren van afstudeerprogramma’s. Doel van het onderzoek is lessen te trekken uit vijftien pilotprojecten die in het gehele land worden gehouden. De vijftien opleidingen zijn ieder op hun eigen manier bezig om de aanbevelingen uit het rapport “Beoordelen is Mensenwerk” in de eigen opleiding toe te passen. Ze proberen op een gestructureerde manier de kwaliteit van het afstudeerprogramma in de eigen opleiding te verbeteren. Wij kijken hoe ze dat doen en wat daarin belemmerende en bevorderende factoren zijn.

Onderzoek Hogeschool Utrecht “Pilot Protocol Afstuderen”

Het Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek doet in opdracht van het College van Bestuur onderzoek naar het verbeteren van afstudeerprogramma’s. Doel van het onderzoek is lessen te trekken uit acht pilotprojecten die binnen Hogeschool Utrecht worden gehouden. De acht? zijn ieder op hun eigen manier bezig om de aanbevelingen uit het rapport “Beoordelen is Mensenwerk” in de eigen opleiding toe te passen. Ze proberen op een gestructureerde manier de kwaliteit van het afstudeerprogramma in de eigen opleiding te verbeteren. Wij kijken hoe ze dat doen en wat daarin belemmerende en bevorderende factoren zijn.

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Over het lectoraat