IMPACT

Hoe kan de kennis worden vergroot over wat de beste aanpak is van radicalisering? En hoe effectief zijn bestaande programma’s die radicalisering tegengaan? Deze vragen staan centraal in een groot, internationaal onderzoek (IMPACT), dat wordt gefinancierd door de EU en doorloopt tot medio 2017.

Radicalisering van jongeren jihadstrijders in Syrie

Foto: Patrick Wells

Onderzoeker Anke van Gorp van het Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid van Hogeschool Utrecht werkt hieraan mee. De uitkomsten van het onderzoek moeten leiden tot betere interventies in Europa tegen het gewelddadiger worden van bepaalde radicale groepen.

IMPACT ontwikkelt een toolkit voor professionals, zoals jongerenwerkers, politieagenten en mensen van non-gouvernementele organisaties in de publieke en non-profitsector. Die kunnen daarmee bestaande programma’s en interventies tegen radicalisering evalueren. Onderdeel is onder meer een databank om de best practises vast te stellen en beter te begrijpen wat radicalisering precies inhoudt. De toolkit bevat tevens een training en een handboek voor professionals.

Het project wordt uitgevoerd door een consortium van twaalf Europese partners die onder meer zijn gespecialiseerd in wetenschappelijk en toegepast onderzoek, burgerparticipatie, politie, commerciële software en communicatie. Wie die partners zijn, vindt u op de site impacteurope.eu

IMPACT is een uitvloeisel van het Europese onderzoek Safire, dat de radicalisering van met name jongeren onderzocht; het project duurde drieënhalf jaar. Ook daar was HU-onderzoeker Van Gorp bij betrokken.

Meer informatie

Meer weten? Ga naar impacteurope.eu. Of stuur een mailtje naar anke.vangorp@hu.nl.

Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Regie van veiligheid

Over het lectoraat

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten