Hypo maar niet happy

Looptijd: november 2018 – november 2019
Betrokken lector: dr. Rob Heerdink
Betrokken onderzoekers: dr. Ellen Molewijk

In Nederland zijn er naar schatting een half miljoen mensen met een schildklier aandoening; ongeveer 90% daarvan heeft hypothyreoïdie, een chronische ziekte die levenslange medicatie vergt. Volgens de geldende richtlijn is alleen levo-thyroxine (T4) als medicatie aangewezen. Vaak leidt deze behandeling echter niet tot volledig herstel, en blijven er restklachten aanwezig met alle gevolgen van dien voor patiënt en samenleving.
Het doel van dit onderzoek is om de restklachten bij hypothyreoïdie patiënten die medicatie gebruiken in kaart te brengen, door het meten van hun kwaliteit van leven, hun algemeen dagelijks functioneren en de geschiedenis van hun symptomen. Het tweede doel is om de tevredenheid over de behandeling en de ontvangen zorg te meten, waardoor knelpunten kunnen worden aangetoond. Uiteindelijk hopen we hiermee de behandeling en de zorg van hypothyreoïdie patiënten te optimaliseren.

Project: Quality of life in Hypothyroid Patients
Hypothyroidism is a common endocrine disorder and the standard treatment is replacement therapy with levothyroxine (LT4). Although many hypothyroid patients improve upon treatment with LT4, a proportion seems to experience residual hypothyroid complaints despite treatment, even when plasma TSH and FT4 are within reference ranges. Using an on-line survey we investigated the health-related quality of life (QoL) (ThyPRO), the activities of daily living (i.e. SF-36), hypothyroid-related symptoms (ThySHI) and the satisfaction with medication and care (ThyTSQ) in diagnosed, treated hypothyroid patients. 
This project is enrolled together with the Dutch Thyroid Organization (SON), AMC, UMCU, VU and UMCG.

Onderzoeker/Researcher:
Dr. Ellen Molewijk is a biologist and pharmacologist studying the well-being of hypothyroid patients in order to optimize treatment and care for this group. 

Education
Biology (master) - University of Groningen
Pharmacy (PhD) - University of Utrecht

Working experience

Researcher CNS Pharmacology – Solvay Pharmaceuticals, Weesp
Medical/Pharmaceutical Communications – SciLite Communications, Bussum
Lecturer/Researcher - University of Applied Sciences Utrecht, Utrecht

 

Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Disseminatie van Farmaceutische Innovaties

Over het lectoraat