Hypo maar niet happy

In Nederland zijn er naar schatting een half miljoen mensen met een schildklier aandoening; ongeveer 90% daarvan heeft hypothyreoïdie, een chronische ziekte die levenslange medicatie vergt. Volgens de geldende richtlijn is alleen levo-thyroxine (T4) als medicatie aangewezen. Vaak leidt deze behandeling echter niet tot volledig herstel, en blijven er restklachten aanwezig met alle gevolgen van dien voor patiënt en samenleving.
Het doel van dit onderzoek is om de restklachten bij hypothyreoïdie patiënten die medicatie gebruiken in kaart te brengen, door het meten van hun kwaliteit van leven, hun algemeen dagelijks functioneren en de geschiedenis van hun symptomen. Het tweede doel is om de tevredenheid over de behandeling en de ontvangen zorg te meten, waardoor knelpunten kunnen worden aangetoond. Uiteindelijk hopen we hiermee de behandeling en de zorg van hypothyreoïdie patiënten te optimaliseren.

Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Disseminatie van Farmaceutische Innovaties

Over het lectoraat