Hoe gaat het nu met de jongeren uit JeugdzorgPlus, periode 2008-2013?

Looptijd: 1 oktober 2018 – 1 april 2020
Lector: Jacqueline Bosker
Projectleider: Hèlen Heskes (Verwey-Jonker Instituut)
Onderzoeker: Marie-José Geenen

In Nederland bestaan sinds 2008 op diverse plaatsen JeugdzorgPlus (JZ+) voorzieningen. Dat is een vorm van gesloten jeugdzorg, waarin jongeren op last van de rechter geplaatst worden. Doel van het onderzoek ‘5 jaar na JeugdzorgPlus’ is te achterhalen hoe het gaat met jongeren die in de periode 2008-2013 in een dergelijke JeugdzorgPlus voorziening verbleven. Hoe gaat het met hen op het gebied van wonen, opleiding, werk, sociaal netwerk, financiën en gezondheid? Wat hebben zij als belemmerend en wat als behulpzaam ervraen in de JZ+? Op welke manier zijn zij op hun leven voorbereid in de JZ+? 

Het Verwey-Jonker Instituut en Hogeschool Utrecht interviewen 150 jongvolwassenen en beschrijven. Door middel van interviews op basis van een tijdlijn laten zij jongvolwassenen vertellen over hun leven nu en over zorg en ondersteuning die zij tijdens en na hun traject in de JZ+ ontvingen. Met de 150 levenslopen destilleren de onderzoekers rode draden, die aanknopingspunten leveren voor verdere verbetering van de kwaliteit van de behandeling, zorg en ondersteuning voor jongeren tijdens en na verblijf in een JZ+-instelling.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de JZ+-instellingen SJSJ Icarus en Almata, Het Poortje en Juzt Plus. De interviews worden uitgevoerd door studenten, die bij het project hun afstudeeronderzoek kunnen doen. De studenten (sociale studies, pedagogiek rechten, integrale veiligheidskunde) worden daarvoor getraind. 

Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw. 

Zie ook het projectplan.

Werken in Justitieel Kader

Werken in Justitieel Kader

Over het lectoraat