Het stimuleren van betekenisverlening en zingeving bij mbo-studenten (afgerond)

Looptijd: december 2011 - september 2016

De ontwikkeling van beroepskennis bij (aankomende) professionals verloopt volgens een cyclisch proces van gemeenschappelijke betekenisverlening en individuele zingeving. In het ontwikkelen van (nieuwe) beroepskennis wordt een student allereerst ondergedompeld in een beroepsgroep en beroepsactiviteiten, waarbij wordt kennisgemaakt met de body of knowledge, de gemeenschappelijk beroepskennis van het beroep waarvoor wordt opgeleid. Vervolgens volgt er een fase van toenemende zingeving, waarin de student een persoonlijke betekenis aan deze beroepskennis geeft, dat wil zeggen persoonlijke normen, waarden en opvattingen verbindt aan de body of knowledge van het beroep. Tenslotte gaat de student bijdragen aan het proces van gemeenschappelijke betekenisverlening door met andere (aankomende) professionals te reflecteren op de body of knowledge van het beroep en actief bij te dragen aan de ontwikkeling hiervan.

Docenten vervullen een belangrijke en ingewikkelde rol in het stimuleren van dit proces van betekenisverlening en zingeving. Van docenten wordt verwacht dat zij:

  1. Als beroepsexpert studenten bekendmaken met en meenemen in discussies rondom de body of knowledge van het beroep;
  2. Als docent studenten hierin coachen en begeleiden door studenten de eigen, kritische ‘stem’ in deze discussies te laten ontwikkelen.

Doelstelling van het onderzoek

Het onderzoek heeft als doel om meer inzicht te verkrijgen in de processen van betekenisverlening en zingeving van studenten in het mbo en hoe deze processen te stimuleren of te beïnvloeden. In het onderzoek wordt antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvragen:

  • Hoe geven mbo-studenten betekenis en zin aan de body of knowledge van het beroep waarvoor wordt opgeleid wanneer zij met de docent en medestudenten in interactie zijn over deze body of knowledge?
  • Hoe geven mbo-docenten invulling aan hun dubbele rol als beroepsexpert en docent in (a) hun gedrag en (b) hun opvattingen over het stimuleren van betekenisverlening en zingeving?

Kernpublicaties

Bijlsma, N., Schaap, H.,  & De Bruijn, E. (2016).
Students’ meaning-making and sense-making of vocational knowledge in Dutch senior secondary
vocational education, Journal of Vocational Education & Training, 68:3, 378-394, DOI:
10.1080/13636820.2016.1213763

Beroepsonderwijs

Over het lectoraat

@LectBeroepsondw