Het Trefpunt

Dit is een afgerond project.

Het Trefpunt in de Bilt is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen die tussen wal en schip (dreigen te) vallen. Het doel ervan is om het sociaal isolement van deze mensen te verminderen en hun sociale participatie te bevorderen. Op welke manier wordt dit doel bereikt? Dit is de centrale vraag in het onderzoek dat in opdracht van het Trefpunt is verricht.

Sociaal isolement

Het Trefpunt komt in actie tegen mechanismen van sociale uitsluiting in de samenleving. Het gaat hier om zogenoemde ‘vergeten mensen’, die kampen met sociaal isolement, eenzaamheid, sociale armoede, een lichamelijke of psychische kwetsbaarheid.

Het concept van het Trefpunt is hoofdzakelijk gebaseerd op twee benaderingen: kwartiermaken (Kal, 2001) en de presentiebenadering (Baart, 2001). Kwartiermakers zijn professionals die op een ‘outreachende’ wijze in contact komen met mensen van de doelgroep. Zij vervullen daarbij een verbindende functie, zowel tussen de mensen onderling, als tussen hen en de reguliere vormen van hulp- en dienstverlening. Hierbij blijkt de presentiebenadering een passende werkhouding.

Boek

In 2009 zijn de resultaten van het onderzoek aangeboden aan Stichting het Trefpunt en Kwintes. Inmiddels is het onderzoeksrapport tesamen met een aantal aansprekende interviews en beeldmateriaal gebundeld in een boekuitgave.
Deze is binnenkort bij Kwintes bestelbaar.

Wilt u meer info over dit project?

Participatie Zorg en Ondersteuning


Over het lectoraat