Herziening boek ‘Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen’

Dit onderzoek loopt van voorjaar 2012 tot december 2016.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Het boek Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen van Van den Dungen en Verboog (1991) is een belangrijk naslagwerk voor logopedisten in het werkveld en in het onderwijs aan de logopedieopleidingen in Nederland en aanverwante opleidingen (hbo-masters, Algemene Taalwetenschap, Taal- en Spraakpathologie, Neurolinguïstiek). Dit boek is echter toe aan vernieuwing om aan te sluiten bij de huidige kennis over kinderen met taalontwikkelingsstoornissen.
In de herziene uitgave wordt kennis uit de internationale wetenschappelijke literatuur toegankelijk gemaakt. Beschikbare instrumenten en methodieken voor diagnostiek en behandeling worden beschreven, evenals de evidence-based onderbouwing vanuit de onderzoeksliteratuur.

Doel en doelgroep

Het herziene boek is gericht op gebruik in het logopedieonderwijs en aanverwante opleidingen.
Logopedisten en andere professionals zullen het als naslagwerk gebruiken voor onderbouwing van diagnostiek en behandeling van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen.

Resultaat/producten

Herziene uitgave door uitgeverij Coutinho, getiteld Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen, geschreven door experts op de verschillende onderwerpen. De redactie wordt gevormd door leden van het Lectoraat Logopedie en docenten van de logopedieopleiding van Hogeschool Utrecht.

Implementatie

De herziene uitgave zal de huidige stand van zaken weergeven op het gebied van kennis over diagnostiek en behandeling van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Deze kennis komt daarmee beschikbaar voor het onderwijs aan toekomstige logopedisten en andere professionals. 

Projectpartners

Uitgeverij Coutinho, Bussum.

Cofinanciering

  • Uitgeverij Coutinho (ondersteuning, marketing, etc.).
  • Het project wordt mede gefinancierd het Damsté-Terpstrafonds.

Logopedie: Participatie door Communicatie

Logopedie

Over het lectoraat