Herziening boek Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen

Looptijd: 2012-2017 
Betrokkenen: prof. dr. Ellen Gerrits, dr. Mieke Beers, Gerda Bruinsma & Ingrid Singer

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Het boek Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen van Van den Dungen en Verboog (1991) is een belangrijk naslagwerk voor logopedisten in het werkveld en in het onderwijs aan de logopedieopleidingen in Nederland en aanverwante opleidingen (hbo-masters, Algemene Taalwetenschap, Taal- en Spraakpathologie, Neurolinguïstiek). Dit boek was echter toe aan vernieuwing om aan te sluiten bij de huidige kennis over kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. In de herziene uitgave wordt kennis uit de internationale wetenschappelijke literatuur toegankelijk gemaakt. Beschikbare instrumenten en methodieken voor diagnostiek en behandeling worden beschreven, evenals de evidence-based onderbouwing vanuit de onderzoeksliteratuur.

Doel en doelgroep

Het Handboek Taalontwikkelingsstoornissen levert een bijdrage aan de deskundige behandeling van kinderen met TOS, zodat zij zich optimaal kunnen ontplooien en kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het is bedoeld voor iedereen die als professional betrokken is bij de signalering, diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen met TOS van 0 tot 18 jaar, voornamelijk logopedisten en studenten aan opleidingen Logopedie.

Resultaat/producten

Het handboek Taalontwikkelingsstoornissen is verschenen onder redactie van kenniskringleden Ellen Gerrits, Mieke Beers, Gerda Bruinsma en Ingrid Singer, met bijdragen van vele andere logopedisten. In dit boek zijn actuele wetenschappelijke kennis en inzichten samengevat en vertaald naar de Nederlandse praktijk. Die vertaalslag is nodig omdat bijvoorbeeld internationale effectstudies vaak gaan over groepsinterventies, terwijl logopedisten in ons land meestal individueel werken met kinderen met TOS. Er wordt steeds expliciet aangegeven of voorgestelde instrumenten en methodieken voor diagnostiek en behandeling wetenschappelijk onderbouwd zijn of niet. Hierdoor kan de logopedist dit boek gebruiken om evidence-based handelen te ondersteunen. Dit boek bevat daarnaast kennis uit de praktijk: best practices die zijn ontwikkeld door logopedisten die jarenlange ervaring hebben met kinderen met TOS.

Implementatie

De herziene uitgave geeft de huidige stand van zaken weer op het gebied van kennis over diagnostiek en behandeling van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Deze kennis is beschikbaar voor het onderwijs aan toekomstige logopedisten en andere professionals. Het handboek staat inmiddels op de boekenlijst van verschillende logopedieopleidingen in Nederland en is in 2017 ruim 1.800 keer verkocht.
De publicatie is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Damsté-Terpstra Fonds, dat tot doel heeft de kwaliteit van logopedische zorg te helpen bevorderen. Het boek is te bestellen via shop.coutinho.nl.

Cofinanciering

  • Uitgeverij Coutinho (ondersteuning, marketing, etc.). 
  • Het project wordt medegefinancierd het Damsté-Terpstrafonds

Logopedie: Participatie door Communicatie

Logopedie

Over het lectoraat