Healthcoin GO

Looptijd: september 2018 - maart 2018
Lectoraat: Innovatie van beweegzorg en Leefstijl en Gezondheid
Betrokken lector: Cindy Veenhof
Betrokken onderzoekers: Corelien Kloek, Manon Bloemen, Anne de Hoop 

Doel en doelgroep

De Healthcoin GO app stimuleert gezond gedrag van jongeren op een positieve manier door virtuele munten uit te keren voor het aantal stappen dat iemand zet op een dag. Met deze munten kunnen gezonde deals worden gekocht. 

Healthcoin is een start-up onderneming die in haar opschalingstraject wordt begeleid door Uzelf. Uzelf verbindt in de regio Utrecht ondernemers met onderzoekers, zorgverleners, inwoners, financiers en beleidsmakers. Onderzoekers van de lectoraten Innovatie van Beweegzorg en Leefstijl en Gezondheid zijn gevraagd om te kijken in hoeverre de inhoud van de Healthcoin Go app verbeterd kan worden op basis van wetenschappelijke kennis rondom het stimuleren van beweeggedrag bij jongeren.

In een brainstormsessie tussen Healthcoin, Uzelf en de onderzoekers van de lectoraten Innovatie van Beweegzorg en Leefstijl en Gezondheid is gesproken over haalbare aanpassingen die op dit moment in de app gedaan kunnen worden. Tijdens de sessie kwam naar voren dat Healthcoin GO graag de app wil verbeteren door middel van gepersonaliseerde feedbackteksten, die aansluiten bij de individuele karakteristieken van de gebruiker. Om hier te komen zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

  • Welke eenvoudig te detecteren persona’s kunnen er voor jongeren en volwassenen vanuit de literatuur onderscheiden worden als het gaat om motivatie-stijlen? 
  • Hoe moeten de feedbackteksten er vanuit de literatuur per persona uitzien?
  • Wat vinden de eindgebruikers van de voorgestelde feedbackteksten en functionaliteiten? Dit zal worden uitgevraagd in een groepsgesprek. 

Tevens wordt er oriënterend gekeken naar andere functionaliteiten binnen de app die van invloed zijn op het bevorderen van beweeggedrag bij jongeren. 

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Voldoende beweging is belangrijk voor jongeren om goede gezondheid te behouden. Daarnaast weten we dat tijdens de pubertijd een groot deel van het volwassen gedrag wordt vormgegeven, waardoor dit een belangrijk moment is om in te zetten op gezond gedrag. 

Relevantie voor het onderwijs

Opgedane kennis over motivationele strategieën bij jongeren, en eenvoudig te detecteren persona’s hierin, kan wellicht gebruikt worden in het onderwijs. De Healthcoin Go app kan in het onderwijs gebruikt worden als voorbeeld van een tool om beweeggedrag bij jongeren te stimuleren. 

Studenten van de opleiding fysiotherapie, oefentherapie Cesar, Master fysiotherapie opleidingen en Topclass sterpunt studenten kunnen meehelpen bij de dataverzameling en verwerking in dit onderzoek.

Consortium/projectpartners

  • Uzelf
  • Healthcoin

Cofinanciering

Uzelf 

Resultaat/producten

Strategie voor het gebruik van gepersonaliseerde feedbackteksten in de Healthcoin GO app

Implementatie

De kennis die wordt opgedaan in dit onderzoek wordt direct gebruikt om de Healthcoin GO app te optimaliseren.

Innovatie van beweegzorg

Over het lectoraat

Leefstijl en Gezondheid

Over het lectoraat