Happy Healthy School

De hoeveelheid schadelijke stoffen in de lucht in klaslokalen ligt ver boven de toegestane norm. De gezondheid en daarmee de prestaties van de leerlingen leiden hieronder.


Het project Happy Healthy School focust zich op dit probleem en wil onderzoeken of deze schadelijke stoffen gefilterd kunnen worden door op scholen plantenkassen te plaatsen. Om dit te realiseren is het van belang dat een prototype kas gebouwd en getest wordt. Door gebruik van natuurlijke luchtcirculatie in de kas kan via een duurzame methode aangezogen buitenlucht worden omgezet in een schoon binnenklimaat in de klaslokalen.

Het doel van Happy Healthy School is het testen en onderzoeken van een innovatief idee, de uitvoerbaarheid en de mogelijkheden. Vanuit deze resultaten wordt verder gewerkt aan een volledig zelfvoorzienende kas. Uiteindelijk worden scholen van een gezond binnenklimaat voorzien.

Het resultaat is de realisatie van een prototype waarbinnen de effectiviteit en toepasbaarheid van de plantenkas wordt onderzocht en de werkbaarheid van dit project wordt gemeten.

Het Happy Healthy Schools Team

Happy Healthy Schools Team

Van links naar rechts: Carlo, Dirk-Inge, Hugo, Luuk, Jacco, Coen, Eva

Eva Souren - architecture student - graduating on the HHS-GPP project
Coen Peekel & Dirk-Inge de Jong - Higher Installation Technique students
Luuk Tondeur, Carlo Laatst, & Hugo van Donselaar - architecture students
Jacco van der Wolf - architecture student - management specialization