Handboek Outreachend werken

Dit is een afgerond project.

Binnen het werkveld van de maatschappelijke dienstverlening is er steeds meer aandacht voor outreachend werken. Dat vraagt om de nodige kennis en vaardigheden van de professionals. Reden voor het lectoraat om hier een handboek over te schrijven. In 2008 is het gepubliceerd.

Het handboek, met de titel Outreachend werken. Handboek voor werkers in de eerste lijn, is bedoeld voor hbo-studenten en professionals. Het boek geeft een impressie van de verschillende aspecten van outreachend werken en van de mogelijkheden en beperkingen ervan. Het boek besteedt uitgebreid aandacht aan de legitimering van deze manier van werken en aan ethische aspecten, zoals omgaan met de privacy van cliënten.

Het boek gaat vergezeld van een digitaal werkboek met achtergrondinformatie. Dit exemplaar wordt inmiddels op verscheidene hogescholen, waaronder de Hogeschool Utrecht (HU), gebruikt in het onderwijs. Daar vormt het boek de basis voor de minor Outreachend werken. Outreachend werken is inmiddels een integraal onderdeel geworden bij de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van HU.

Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Over het lectoraat