Groen Doen Proeftuin

Groen doenDuurzame initiatieven en campagnes leggen vaak de nadruk op kennisoverdracht. Maar om daadwerkelijk gedrag te veranderen is dit niet effectief. Juist bij een onderwerp als duurzaamheid is de kloof tussen de intentie en het gedrag van mensen vaak groot! Maar wat werkt dan wel?

Hogeschool Utrecht heeft daarom de proeftuin GROEN DOEN gelanceerd. Deze is gericht op duurzame gedragsverandering. Lectoren, onderzoekers en studenten vanuit verschillende disciplines werken samen met het werkveld in onderzoek, onderwijs en projecten. Inzichten vanuit de gedragswetenschap, psychologie, communicatie, marketing en ontwerpen worden hierin gecombineerd en toegepast in de praktijk.

De proeftuin is erop gericht om tools en handvatten te ontwikkelen voor overheden en bedrijven om daadwerkelijk duurzamer gedrag te bewerkstelligen bij de doelgroep. Het toepassingsgebied is breed: het kan gaan over campagnes, over producten en over diensten . Daarnaast wordt ingezet op het vergroten van de kennisbasis van (ontwerpende) studenten op het gebied van gedragsverandering. In de proeftuin wordt nauw samengewerkt met de creatieve industrie.

Remko van der Lugt (lector Co Design) en Reint Jan Renes (Lector Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein) zijn bij deze proeftuin betrokken.

Tussen de kennis van gedragswetenschappers en en de toepassing daarvan door ontwerpbureaus gaapt vaak een kloof. Touchpoints! brengt gedragswetenschappers en ontwerpbureaus bij elkaar en gaat kennis verzamelen en delen over het moment en de manier waarop een product of dienst een duurzame gedragsverandering kan bewerkstelligen. Het project is een samenwerking van het Lectoraat Co-Design en Crossmediale communicatie in het publieke domein.

Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein

Onderzoekers publab

Over het lectoraat