Groeien door goed bestuur: een promotie-onderzoek naar mechanismes die van invloed zijn op de groei en continuïteit van MKB-ondernemingen (promotieonderzoek)

Looptijd: mei 2017 – mei 2021 
Betrokken lector: dr. Lex van Teeffelen
Betrokken onderzoekers: Afsoon Qutbyar
Betrokken opleidingen: International Business Studies (IBS)

Aanleiding

Het MKB wordt in vele Europese landen gekenmerkt als de motor van de economie. Groei is doorgaans risicovol en ondernemers moeten hun bedrijf in die periode op een andere manier gaan aansturen.

Tandwielen om te illustreren dat alle losse onderdelen mee moeten draaien om als geheel in beweging te blijven

Doel 

Het onderzoek heeft als doel om te bepalen welke factoren de groei van een MKB-onderneming positief beïnvloeden en wat de impact op de continuïteit van de onderneming is.

Aanpak

Veel ondernemingen groeien, maar komen niet goed uit die groei. Uit eerder onderzoek blijkt dat ondernemingen die groeien op een andere manier aangestuurd dienen te worden. Bij groei moet opeens op andere parameters worden gestuurd. Wij hebben uit de wetenschappelijke literatuur 9 dimensies gevonden die van belang zijn in het groeiproces. Ondernemers in ons onderzoek hebben zelf een tiende toegevoegd: financiering. Op basis hiervan hebben wij een scan ontwikkeld die wij gaan testen op betrouwbaarheid en voorspellend vermogen. De eerste kwalitatieve testen geven goede uitkomsten, nu willen we opschalen naar grootschalig kwantitatief onderzoek.

Relevantie onderzoek

Het promotieonderzoek resulteert in de ontwikkeling van een wetenschappelijk gevalideerde e-scan die MKB-ondernemers goed door een groeifase heen begeleidt. De scan toont inzicht in wat er goed gaat binnen de onderneming en welke aspecten inzake ondernemingsbestuur verdere aandacht behoeven om goed een groeifase uit te komen. Het uitgangspunt is hierbij de waarborging van de continuïteit van de onderneming. Er zijn op dit moment geen wetenschappelijk onderbouwde scans op de markt op ondernemingsniveau.

Resultaat

De eerste resultaten van het kwalitatieve onderzoek zijn geanalyseerd. Op basis van literatuuronderzoek en 27 cases (MKB-ondernemingen en MKB-accountants) is een herkenbare terminologie ontwikkeld en zijn de onderliggende mechanismes tijdens het groeiproces geïdentificeerd. Aan de hand hiervan is een vragenlijst ontworpen om de impact van de mechanismes op de groei van de onderneming longitudinaal te testen. Daarbij verwachten wij andere patronen per branche.

Partners

De Hogeschool Utrecht werkt voor dit promotieonderzoek samen met de Universiteit Antwerpen en een aantal accountantskantoren om zo wetenschappelijke inzichten te verbinden met inzichten uit de praktijk.

Meer weten?

Geïnteresseerd in het onderzoek of toekomstige samenwerking? Neem contact op met afsoon.qutbyar@hu.nl (promovenda).

Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Over het lectoraat