Green Prototyping Platform

"Practise what you teach"

Logo Green Prototyping Platform

Het zichtbaar en tastbaar maken van duurzaamheid door het bouwen van prototypen op de Hogeschool Utrecht is de essentie van het Green Prototyping Platform. Iedereen wil de wereld verbeteren. En wij doen dat door het bewijzen van zelfvoorzienende concepten die vanuit de markt bedacht worden. Hiermee beogen we een versnelling van de transitie naar een duurzame samenleving in een breed kader.

Door het creëren van netwerken met onderwijsinstellingen, overheden en het bedrijfsleven wil het Green Prototyping Platform voor een versnelling van de verandering naar misschien een duurzame samenleving, maar in elk geval een duurzame bouwsector bewerkstelligen.

Het Green Prototyping Platform levert een praktijkgerichte, innovatieve en cocreative benadering voor het realiseren van duurzame ambities. Binnen het platform worden zelfvoorzienende prototypen gerealiseerd die zijn bedacht door het bedrijfsleven, maar via een projectmatige en integrale manier worden verwezenlijkt door studenten van de Hogeschool Utrecht.

Het doel is 10 jaar lang onderzoek doen met studenten, docenten, bedrijfsleven, instituten en overheden naar zelfvoorzienende concepten. De resultaten na 10 jaar zijn divers. Welke mate van zelfvoorzienendheid te bereiken, maar ook het creëren van een groeiend nationaal en internationaal netwerk van deelnemende bedrijven, universiteiten op economische, sociale en technologische gebieden en andere organisaties met de Hogeschool Utrecht als middelpunt van kennisgenerator en deling.