Goed bestuur MKB

Naar aanleiding van de schandalen in het grootbedrijf is de laatste tien à vijftien jaar veel energie gestoken in het ontwikkelen van codes voor corporate governance. Deze codes zijn met name gericht op organisaties van openbaar belang en hebben vooral  een bureaucratische, rule based insteek, gericht op het beperken van risico’s. Daarmee  zijn ze  niet direct toepasbaar op het MKB. Hoewel het MKB qua problematiek en omstandigheden erg verschilt  van het grootbedrijf, is er ook in het MKB behoefte aan goed bestuur.

In deze onderzoekslijn wordt getracht om in kaart te brengen wat de doelstellingen van goed MKB- bestuur zijn. Is alleen de financiële performance maatgevend voor het succes van goed MKB- bestuur? Of is de doelstelling breder en dient deze ook in het perspectief van maatschappelijk verantwoord ondernemen te worden gezien? Het MKB is immers een zeer diverse groep. Daarnaast is de vraag hoe goed MKB-bestuur vorm krijgt. Voor  veel  FEM-studenten is het MKB de toekomstige werkgever. In dat kader is de keuze gemaakt om het onderzoek samen met studenten, met name honours- afstudeerders, te verrichten. In deze eerste fase is sprake van literatuurstudie, kwalitatief veldonderzoek en het verrichten van praktijkopdrachten.


Betrokkenen: Dr. Hans Duits, lector
Dr. Michiel van der Ven, onderzoeker
Drs. Gerrit Jan Lanting, onderzoeker
Drs. Ralph van Mechelen, onderzoeker

Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Over het lectoraat