Godivapp Applied in Pediatric Primary care (GoAPP)

Looptijd:  1 juni 2016 - 31 mei 2018
Betrokken lector: Harriët Wittink
Betrokken onderzoeker: Jacqueline Nuijsink, Petra Nijmolen, Kitty Meijer, Marike Boonzaaijer, Imke van Manen-Suir.
Betrokken lectoraten: Lectoraat Architectuur van Digitale Informatiesystemen ADIS: Raymond Slot, lector; Roelant Ossewaarde (onderzoeker)
Lectoraat Co-Design: Anita Cremers, lector
Lectoraat Procesinnovatie & Informatiesystemen: Pascal Ravenstein, lector; Arjen Maris (onderzoeker)

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Voor een goede analyse van bewegingsproblemen bij baby’s uit risicogroepen is het van belang de motorische ontwikkeling te meten en te volgen in de tijd. Kinderfysiotherapeuten gebruiken hiervoor een observatie-instrument, de Alberta Infant Motor Scale (AIMS). In 2014 en 2015 heeft de GODIVA-onderzoeksgroep (GrOss motor Development of Infants using home Video registration with the AIMS) van Hogeschool Utrecht een methode ontworpen, waarbij de ontwikkeling gevolgd kan worden aan de hand van video’s gemaakt door ouders. De methode wordt door professionals gezien als een aanvulling op bestaande methoden, die het monitoring van kinderen doelmatiger en transparanter maakt. De methode past uitstekend in de huidige e-health ontwikkeling en zelfmanagement/empowerment van ouders. Voor research met de videomethode is een prototype applicatie ontwikkeld waarmee op veilige wijze de filmbeelden verstuurd kunnen worden en opgeslagen. Het prototype is nog niet geschikt voor gebruik

Doel

Het Godivapp Applied in Pediatric Primary care (GoAPP) project ontwikkelt, onderzoekt en realiseert de implementatie van een e-health applicatie voor uitwisseling van videomateriaal in zelfstandige praktijken (MKB) in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Vraagstelling

Binnen GoAPP zijn vijf perspectieven voor innovatie en implementatie van e-health bij elkaar gebracht: eindgebruikers, zorginhoudelijk, harde technologie, zachte technologie en bedrijfskundig perspectief. Georganiseerd rondom drie werkpakketten wordt interdisciplinair onderzoek gedaan naar (1) optimalisatie van het videoportal, (2) implementatie, en (3) bedrijfskundige haalbaarheid, via ontwerpgericht onderzoek, literatuuronderzoek, implementatieanalyse en business-case onderzoek. Een vierde werkpakket richt zich op doorgroei van het netwerk kinderfysiotherapeuten naar een Community of Practice.

Doelstelling

De ontwikkeling van een  innovatieve videomethode voor het observeren van de motoriek van zuigelingen, geschikt voor eerstelijnspraktijken kinderfysiotherapie, met een passend implementatieplan en business modelling.

Implementatie

Eerstelijns Kinderfysiotherapiepraktijken zouden graag de applicatie gebruiken. Zij verwachten dat het een waardevolle uitbreiding is van hun mogelijkheden en een kans om als praktijk te innoveren. Zij zien, als zelfstandige ondernemers, echter ook belemmeringen, zoals ICT-ondersteuning en een passende tarifering van een videoconsult. Voor deze kleine bedrijven spelen ook betaalbaarheid en gebruiksgemak een essentiële rol.

Samenwerking

Er is een consortium gevormd met de volgende partners:

 • Universiteit Utrecht, Klinische GezondheidsWetenschappen
 • Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen en
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht – Wilhelmina Kinder Ziekenhuis
 • Werkgroep Kinderfysiotherapie Midden Nederland
 • Nederlandse vereniging voor kinderfysiotherapeuten
 • Biomedia bv

De volgende kinderfysiotherapiepraktijken participeren in het consortium:

 • Kinderfysiotherapiepraktijk G. Schuitema, Santpoort
 • Fysiotherapie Rotterdam
 • Kinderfysiotherapie Zeewolde
 • Kinderfysiotherapie Amersfoort
 • Praktijk voor kinderfysiotherapie, Alphen a/d Rijn
 • Kinderfysiotherapie Balijelaan, Utrecht
 • Groepspraktijk voor Fysiotherapie, Deventer
 • Praktijk voor fysiotherapie Schmitz, Haaksbergen
 • Kinderfysiotherapie regio Westland
 • Bengels & Kanjers, Amersfoort

Cofinanciering

RAAK MKB

Website: www.goapp.hu.nl


Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten