Gezonde peutermonden

Looptijd: 2017-2021

Betrokkenen: lectoren Katarina Jerkovic en Hans Duits, onderzoekers Peggy van Spreuwel en Wil van Erp

Betrokken opleiding: Mondzorgkunde

Doel en doelgroep

De afgelopen 25 jaar is de mondgezondheid van kinderen niet verbeterd. 41% van de 5-jarige kinderen heeft cariës (tandbederf) en de meeste cariës is te vinden bij kinderen met een lage sociaal economische status. Ongeveer 10% van de jonge kinderen leidt aan ernstige cariës en het aantal kinderen dat onder algehele anesthesie behandeld moet worden neemt toe.
Het doel van het voorgenomen project is bijdragen aan onderbouwde interventies om mondzorg van peuters te optimaliseren, en bewijs leveren voor haalbaarheid en (kosten)effectiviteit van innovatie waarbij mondzorg binnen de eerstelijns zorg geïntegreerd wordt op het consultatiebureau. Kinderen die met hun ouders het consultatiebureau bezoeken kunnen vanaf doorbraak van de eerste melktand, op de leeftijd van 6 maanden, deelnemen aan de studie en worden opgevolgd tot het laatste bezoek aan het consultatiebureau op de leeftijd van 3 jaar en 9 maanden. Op basis van randomisatie worden de kinderen aan de interventiegroep (mondzorgcoach) of controle groep (usual care) toegewezen.

       

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

De afgelopen jaren is mondgezondheid van jonge kinderen volop in de media geweest. De meeste kinderen bezoeken pas na het vierde levensjaar de tandarts, maar veel kinderen hebben dan al cariës waardoor preventie te laat komt. Deze signalen uit de praktijk en de positie van de mondhygiënist als preventiespecialist zijn aanleiding geweest voor dit project.
Dit project moet mondzorgprofessionals en beleidsmakers inzicht verschaffen in de (kosten)effectiviteit van deze mondzorginterventie bij peuters en bijdragen aan een betere mondzorg voor peuters waardoor de cariësprevalentie kan reduceren. Daarnaast draagt dit project bij aan het versterken van de kennisbasis en het professioneel handelen van de mondzorgcoach en van de mondzorgprofessional.

Relevantie voor het onderwijs

De opleidingen Mondzorgkunde van de HU en Inholland leveren docenten als mondzorgcoaches en de opleidingsklinieken dienen binnen dit project als verwijspraktijk bij gevorderde cariës. Dit biedt  mogelijkheden voor zowel docenten als studenten om kennis en vaardigheden in het praktijkgericht onderzoek en met deze innovatieve preventieve interventie op te doen.

Consortium/projectpartners

Het project staat onder leiding van Dr. Katarina Jerkovic, Lector Innovaties van de Preventieve Zorg van Hogeschool Utrecht, prof. Dr. Geert van der Heijden Hoogleraar Sociale Tandheelkunde aan de ACTA en prof. Dr. Cor van Loveren hoogleraar Preventieve tandheelkunde aan de ACTA. Hoofdonderzoeker is Peggy van Spreuwel van Hogeschool Utrecht. Ook het HU-lectoraat Financieel Economische Advisering bij Innovatie, met lector Hans Duits, is bij dit project betrokken.

Cofinanciering

SIA RAAK Publiek (dossiernummer: RAAK.PUB03.018)
NWO Promotiebeurs voor leraren (dossiernummer: 023.009.044/2554)

Resultaat/producten

Het project moet resulteren in een bijdrage aan wetenschappelijke kennis over:

Toepasbaarheid van het HAPA gedragsmodel binnen preventieve mondzorg interventies;
(Kosten)effectiviteit mondzorgcoach en NOCTP bij peuters;
Implementatiemogelijkheden mondzorgcoach binnen de eerstelijns jeugdgezondheidszorg.

Implementatie

Een kwalitatieve studie zal deels ingebed worden in de hierboven beschreven effectstudie. Ervaringen ten aanzien van acceptatie, adoptie, geschiktheid, haalbaarheid en duurzaamheid van de innovatie zullen middels semigestructureerde mondelinge interviews en focusgroepdiscussies worden achterhaald.

Project website

www.gezondepeutermonden.hu.nl.

Innovaties in de Preventieve Zorg

Spelende basisschoolkinderen op het schoolplein

Over het lectoraat

Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Over het lectoraat