Gezonde Hogescholen

Dit project wil de gezondheid van zowel studenten als medewerkers bevorderen bij Hogeschool Utrecht. De HU heeft als werkgever belang bij gezonde en productieve medewerkers en een laag verzuim. Bovendien heeft de school als kennis- en opleidingsinstituut belang bij een goede gezondheid en vitaliteit van studenten. Dit komt de schoolprestaties van studenten en het werkplezier van docenten ten goede. Bij goed presterende organisaties verschuift het gezondheidsbeleid steeds meer naar investeringen om gezondheid te bevorderen.

Het doel van het project Gezonde Hogescholen is een duurzame verbetering van de onderwijskwaliteit en performance van Hogeschool Utrecht door middel van evidence based gezondheidsgerelateerde interventies. Dit moet gerealiseerd worden door gezondheid en gezondheidsbevordering te integreren in de cultuur, processen en structuren van de HU. Belangrijke is de onderzoeksvraag: wat is het effect van interventies op de vitaliteit en gezondheid van zowel studenten als medewerkers van Hogeschool Utrecht?

Gezondheidsbevordering

De pilot wordt uitgevoerd bij de Faculteit Gezondheidszorg. Afhankelijk van de uitkomsten zal bepaald worden hoe gezondheid en gezondheidsbevordering bij de andere faculteiten van de Hogeschool Utrecht vorm gaat krijgen.

In de eerste stap van het project wordt de huidige situatie van de HU in kaart gebracht, als het gaat om de gezondheid en het gedrag van studenten en personeel en de gezondheidsbevorderende en preventieactiviteiten die worden uitgevoerd. Deze gegevens komen samen in het schoolprofiel Zorg en Preventie. Als dat eenmaal is gepresenteerd, bepalen medewerkers en studenten welke gezondheidsthema’s voor hen prioriteit zijn om de gezondheid op school te bevorderen.

Gezondheidsplan

Later wordt het gezondheidsplan opgesteld. Daarin wordt zichtbaar wat voor welke doelgroep wordt ondernomen en door wie het wordt uitgevoerd. Ieder jaar wordt één prioriteit aangepakt. Uiteindelijk gaat de school het gezondheidsplan uitvoeren. Tot slot volgt een evaluatie, waarbij wordt gekeken naar behaalde resultaten. Bij gebleken succes, besluit de school om een activiteit structureel in het schoolbeleid op te nemen.

Namens het Lectoraat Organiseren van Verandering in het publieke domein is lector Rob Gründemann bij dit project betrokken. Het onderzoek is in 2010 van start gegaan en moet zomer 2012 zijn afgerond.

Wilt u meer informatie? Lees dan het artikel in HU Magazine.

Organiseren van Verandering in het publieke domein

Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties

Over het lectoraat

Waarnemend Lector