Gegeven de omstandigheden. Passende(r) methodologie voor praktijkgericht onderzoek in het hbo naar sociaal werk (promotieonderzoek)

Aan Martine Ganzevles, onderzoeker bij het Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht onderzoek en docent bij het Instituut voor Social Work, is een beurs voor promotieonderzoek toegekend voor het onderzoek ‘Gegeven de omstandigheden. Passende(r) methodologie voor praktijkgericht onderzoek in het hbo naar sociaal werk’ (werktitel).

In verschillende recente publicaties klinkt de roep om een steviger basis voor het sociaal werk. Deze basis dient onder meer te komen uit onderzoek dat verricht wordt door universiteiten, onderzoeksinstellingen en kenniscentra van hogescholen. In de driehoek: (beroeps)praktijk, onderwijs en kennis spelen lectoraten met het verrichten van praktijkgericht onderzoek een belangrijke rol. Over hoe dit onderzoek moet plaatsvinden en tot wat voor soort informatie het moet leiden, zijn de opvattingen verdeeld. Twee belangrijke uitdagingen bij het uitvoeren van onderzoek met bruikbare uitkomsten en de gewenste bewijskracht voor sociaal werk zijn: de methodologische grondigheid van het onderzoek en de praktische relevantie van dat onderzoek.

Onderzoeksstrategieën die een brug slaan

Gezocht wordt naar strategieën die zowel investeren in kennisontwikkeling als in praktijkontwikkeling, strategieën die een brug weten te slaan tussen wetenschap en praktijk. Er zijn vruchtbare vormen zoals WMO-werkplaatsen en onderzoekmethoden als de partnership approach, maar deze geven nog onvoldoende antwoord en het onderzoek in het sociaal werk binnen het hbo vraagt dan ook nog verdere doorontwikkeling.

Motieven van onderzoekers

Het onderzoek van Martine Ganzevles beoogt een bijdrage te leveren aan het in beeld brengen en verder ontwikkelen van vormen van praktijkgericht onderzoek naar sociaal werk, zoals dat bij de lectoraten en kenniskringen in het hbo wordt verricht. Niet enkel de gekozen methoden worden beschreven, ook de motieven van onderzoekers voor de keuze van een bepaalde methode zullen worden onderzocht. Het onderzoek toont hiermee een gelaagdheid in de beoogde bijdragen: zowel aan theorievorming, als aan uitbreiding van methodologie voor praktijkgericht onderzoek (in het hbo), als aan het bijdragen aan de vraag vanuit de praktijk hoe sociale interventies te monitoren en te evalueren op hun effect en toepasbaarheid.

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Over het lectoraat