Fysio Future Lab

Aanvang project: januari 2017
Looptijd: medio 2016 - medio 2022
Betrokkenen: Dorien Ginsel, Corelien Kloek, Cindy Veenhof (lector)
Betrokken lectoraten: Lectoraat Innovatie van Beweegzorg

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

De ontwikkelingen op gebied van technologische innovatie gaan ontzettend snel, dit heeft een enorme impact op zorg, welzijn en onderwijs. Er zijn legio aan medische apps en andere digitale toepassingen op de markt die ingezet kunnen worden in de zorg. Binnen de beweegzorg (fysiotherapie en oefentherapie) gaat het dan bijvoorbeeld om zelfmeetinstrumenten zoals stappentellers, serious games, virtual reality of apps met oefen- en voorlichtingsvideo’s. Op dit moment valt het gebruik van dergelijke digitale toepassingen in de dagelijkse praktijk tegen. Veel fysiotherapeuten en oefentherapeuten willen wel iets met eHealth, maar weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Daarnaast voldoet de technologie niet altijd aan de wensen en behoeftes van patiënten en beweegzorgprofessionals. Ook beschikken de beweegzorgprofessionals niet altijd over de uitgebreide digitale vaardigheden die nodig zijn om op die wijze hun patiënt te kunnen ondersteunen in het daadwerkelijk gebruiken van deze (nieuwe) technologie. Er is behoefte aan een overzicht van de bruik- en toepasbaarheid van beschikbare nieuwe technologische toepassingen. Om dit overzicht te genereren én te faciliteren dat beschikbare technologie beter past bij de behoeftes van patiënten en beweegzorgprofessionals, is het Lectoraat Innovatie van Beweegzorg van de Hogeschool Utrecht in 2017 gestart met het Fysio Future Lab. 

Studenten van de opleiding fysiotherapie, oefentherapie Cesar, Master fysiotherapie opleidingen en Topclass sterpunt studenten kunnen meehelpen bij de dataverzameling en verwerking in dit onderzoek.

Doelstelling

Vanuit het Fysio Future Lab dragen we bij aan de ontwikkeling van klinisch relevante technologische toepassingen in de beweegzorg (Oefentherapie en Fysiotherapie) door de eindgebruikers (zoals studenten, zorgprofessionals & patiënten) op verschillende momenten in het ontwikkelproces van een technologische toepassing in de beweegzorg te verbinden en ze vervolgens kennis en ervaringen te laten uitwisselen. Dit zorgt voor nieuwe inzichten, klinisch relevante technologische toepassingen en uiteindelijk zinnige en zuinige zorg voor de patiënt. Op die wijze kunnen we vanuit het Fysio Future Lab studenten, docenten en zorgprofessionals ondersteunen in het gebruik van technologie in de beweegzorg, zijn we gesprekspartners van (internationale) technologie-ontwikkelaars en creëren we een klimaat waarin technologie als vanzelfsprekend gebruikt kan worden in de beweegzorg-opleidingen.

Het Fysio Future Lab heeft twee belangrijke doelen:

1) Het in kaart brengen van de bruikbaarheid en toepasbaarheid van commercieel beschikbare toepassingen, vanuit het perspectief van de patiënt en de beweegzorgprofessional.
Deze kennis wordt via een E-platform gedeeld met de (toekomstige) beweegzorgprofessionals: een overzicht van commercieel beschikbare nieuwe technologie, met kenmerken van de innovatie en gebruikerservaringen, vanuit het perspectief van de therapeut én de patiënt. Zo faciliteren we fysiotherapeuten en oefentherapeuten in hun keuze voor een specifieke technologie die ondersteunend kan zijn aan hun diagnostische en/of behandeldoelstellingen.

2) Het stimuleren van de kenniscreatie en kenniscirculatie tussen ontwikkelaars, patiënten en beweegzorgprofessionals.
Doordat de betrokken onderzoekers gesprekspartner zijn van ontwikkelaars (tijdens het ontwikkelproces van de nieuwe technologie) kunnen we op basis van wetenschappelijk onderzoek waarde toevoegen aan het product. De nieuwe technologie kan getest worden in het field-lab en deze resultaten leveren weer input voor het verbeteren/optimaliseren van hun product. Op die wijze dragen we vanuit het Fysio Future Lab bij aan het ontwikkelen van nieuwe technologische klinisch relevante producten. 

Het Fysio Future Lab heeft een field-lab waarin de betrokken onderzoekers samen met een community van +/- 25 therapeuten nieuwe technologische toepassingen in de dagelijkse praktijk uitproberen. De onderzoekers van het Lectoraat creëren naar aanleiding daarvan een overzicht met kenmerken van de innovatie en gebruikerservaringen, vanuit het perspectief van de therapeut én de patiënt. Daarnaast organiseert het Fysio Future Lab bijeenkomsten waarin patiënten, (toekomstige) beweegzorgprofessionals, ontwikkelaars en docenten van elkaar kunnen leren. Ook wordt er vanuit het FFLab gekeken hoe de ervaring en kennis die is opgedaan een plek in het onderwijs kan krijgen voor verdere borging van de kennis.

Samenwerking

Er wordt binnen dit project samengewerkt met verschillende partijen:
1. Met bedrijven die eHealth/ nieuwe technologie aanbieden en/of startup programma’s die deze bedrijven/ontwikkelaars ondersteunen.
2. Met beweegzorgprofessionals (fysiotherapeuten & oefentherapeuten) en hun patiënten die deelnemen in het field-lab. 
3. Met studenten en docenten van de Hogeschool Utrecht, met name vanuit het Instituut voor Bewegingstudies.

Resultaten

De resultaten kunnen fysiotherapeuten en oefentherapeuten helpen bij hun keuze binnen het grote eHealth-aanbod. Hiermee hopen wij, met behulp van het field-lab, eHealth dichter bij de praktijk te brengen. De resultaten worden gepresenteerd op het E-platform, in de vorm van infographics (om veel fysiotherapeuten te bereiken), in een rapport dat meer de diepte in gaat en via het onderwijs.

Website

De website van de Fysio Future Lab is www.fysiofuturelab.hu.nl

Voor meer informatie

Bent u geïnteresseerd in dit project? Neem dan contact op met dorien.ginsel@hu.nl.

Fysio Future Lab