Fysieke activiteit, fysieke fitheid en cardiovasculaire risicofactoren

Dit project is afgerond.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs
Cardiovasculaire risicofactoren geven een hoge morbiditeit en mortaliteit te zien onder de bevolking

Resultaat/producten

De intensiteit van bewegen is belangrijk en heeft een positief effect op cardiovasculaire risicofactoren, maar de invloed van fysieke fitheid hierbij is nog belangrijker.

Leefstijl en Gezondheid

Leefstijl en Gezondheid

Over het lectoraat