Franchising voor accountantskantoren

De invalshoek van dit onderzoek is innovatie in de accountantspraktijk. Er is reden om aan te nemen dat het verdienmodel voor accountants in de toekomst sterk zal veranderen.  Zo zal het zwaartepunt van samenstellen en controleren verschuiven naar meer advieswerk. Onderzocht wordt of accountants op basis van deze verandering ook hun ondernemingsvorm aanpassen, om zo optimaal mogelijk met deze veranderingen om te gaan. Specifiek wordt onderzocht of franchising als alternatieve ondernemingsvorm voor accountants interessant kan zijn, aangezien het in de laatste vijftig jaar een enorme groei heeft doorgemaakt.

Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Over het lectoraat