Framework for Innovation Competencies Development and Assessment (FINCODA)

Looptijd: 2 jaar

Doel en doelgroep

Europees Knowledge Alliance project van 1 miljoen euro. In dit project gaan de partners een assessmenttool ontwikkelen voor studenten. Met deze tool worden de innovatievaardigheden van studenten gemeten. Het Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek is verantwoordelijk voor het validatie-onderzoek en zorgt dus dat de tool wetenschappelijk gezien goed in elkaar steekt en de juiste dingen meet in zowel onderwijs als de praktijk.

Relevantie voor het onderwijs

Universiteiten hebben nu geen middelen om de ontwikkeling van innovatievaardigheden bij studenten te meten en daardoor op gang te brengen. We weten dus niet welke les- en leermethodes effectief zijn. En bedrijven hebben die middelen en kennis ook niet in huis. Onwetendheid op dit gebied leidt tot economische verliezen. Met het project werken we aan een solide pad van universiteit naar bedrijf en omgekeerd voor toekomstige innovators. Dit maakt de drempel voor studenten om aan het werk te gaan lager en zorgt ervoor dat bedrijven de talenten binnen kunnen halen die ze nodig hebben.

Consortium

Universiteiten van het Consortium on Applied Research and Professional Education (CARPE): Hamburg University of Applied Sciences, Universitat Politècnica de València, Turku University of Applied Sciences en Manchester Metropolitan University. Daarnaast werken er negen innovatieve bedrijven uit de verschillende landen mee.

Co-financiering

EU

Resultaat

Assessmenttool waarmee de innovatievaardigheden van studenten worden gemeten. Deze moet praktisch relevant zijn voor het bedrijfsleven en het onderwijs en een wetenschappelijk verantwoorde meting van innovatief vermogen opleveren.

Implementatie

De tool wordt aan zowel universiteiten als bedrijven ter beschikking gesteld.

Betrokken lector/onderzoekers

  • Daan Andriessen, lector
  • René Butter, hoofddocent, onderzoeker

Europese Website

Bekijk ook de Europese website van dit project: http://fincoda.eu/.

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Over het lectoraat

De HU in Europa

logo CARPE

CARPE