SUSTAIN (promotieonderzoek)

Dit promotieonderzoek loopt van september 2011 tot december 2016.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Veel mensen met een CVA (Cerebro Vasculair Accident, een beroerte) gaan in de loop van de tijd na hun revalidatie weer slechter lopen, waardoor zij (weer) afhankelijk(er) van de zorg worden. In dit onderzoek wordt gekeken naar de effectiviteit van taakgeoriënteerd trainen op loopvaardigheid en naar de onderliggende mechanismen voor loopvaardigheid bij mensen met een CVA. De resultaten van dit onderzoek worden geïntegreerd in het onderwijs dat gericht is op de omgang met en behandeling van mensen met een CVA in de opleidingen van het Instituut voor Bewegingsstudies van Hogeschool Utrecht.

Theoretisch kader

Na een beroerte kunnen mensen vaak minder snel en minder ver lopen. Daarnaast is het inspanningsvermogen beperkt. Taakgeoriënteerde training is gericht op de verbetering van de loopvaardigheid door o.a. de verbetering van het inspanningsvermogen. Het is echter nog niet duidelijk in hoeverre deze trainingen in subacute populaties effectief zijn en in hoeverre de loopvaardigheid gerelateerd is aan inspanningsvermogen.

Vraagstelling

  • Welke factoren verklaren de loopvaardigheid na een CVA?
  • Wat is de effectiviteit van een taakgeoriënteerde training op loopvaardigheid na een CVA?

Doelstelling

Exploratie van de onderliggende mechanismen voor loopvaardigheid na een CVA en de effecten van een taakgeoriënteerde training.

Implementatie

De gegenereerde kennis wordt verspreid via:

  • symposia
  • informatiebijeenkomsten
  • publicaties

Samenwerking

Promotoren

  • 2e promotor: Vrije Universiteit Amsterdam, Prof. Dr. Gert Kwakkel, VU
  • Copromotor: Hogeschool Utrecht, Dr. Harriët Wittink, lector Leefstijl en Gezondheid
  • Copromotor: Universiteit Utrecht, Dr. Ingrid van de Port