Financiële gezondheid van jongeren met een LVB

 Looptijd

September 2015 - augustus 2019

Omschrijving

Leerkrachten in het praktijkonderwijs en VSO geven aan dat het nodig is de financiële gezondheid van hun leerlingen te bevorderden. Daarom heeft MEE een training ontwikkeld. Deze training richt zich naast financiële kennis en vaardigheden onder meer op de weerbaarheid van de leerlingen. Het lectoraat voert onderzoek uit om inzicht te krijgen in de achtergronden en de behoeften van de doelgroep en de effectiviteit van de aanpak. Dit onderzoek heeft als doel 1) de effectiviteit van de aanpak te onderbouwen, te beschrijven waarom de aanpak werkt en 2) waar nog verbeterpunten liggen.  Het onderzoek is ingericht op een wijze waarbij er actief gebouwd wordt aan de ontwikkeling van de praktijk en nieuwe interventies. De resultaten van het onderzoek zullen dus niet alleen bestaan uit een eindrapportage. Op actieve wijze wordt er met de betrokken professionals gewerkt aan het verder ontwikkelen en verspreiden van kennis en inzichten. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt enquêtes, focusgroepen met leerlingen waar photomatrix methode zoals ontwikkeld door Sievers wordt gebruikt en interviews met docenten.

De eerste pilotfase van dit project is inmiddels afgerond. In de tweede fase (april 2017-augustus 2019) worden naast praktijkscholen ook VSO-scholen betrokken. De focus zal in deze fase nadrukkelijker liggen op het kwalitatieve deel. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pim van Heijst: pim.vanheijst@hu.nl

Heijst, P. van & R. Bax (2017), Effectmeting “Smart met Geld”. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Streetdance

Over het lectoraat

Studentonderzoeker

We zoeken jou!

Studenten kunnen binnen hun opleiding ervaring opdoen met onderzoek in de praktijk.

Word studentonderzoeker