Effecten van langdurig wachten op als hoopvol gepercipieerde farmaceutische innovaties op de gezondheid van de patiënt

Volledige titel: Feitenkaart: Hoe ziet het speelveld van het innovatieve geneesmiddelonderzoek (van fundamenteel, preklinisch tot klinisch onderzoek) in Nederland er feitelijk uit, en welke kansen en bedreigingen zijn daaruit te destilleren?

Dit onderzoek loopt van augustus 2012 tot oktober 2014.
Het valt binnen de onderzoekslijn farmaceutische processen van Lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Naar aanleiding van de Feitenkaart (2011) hebben farmaceutische industrie en onderzoekers behoefte aan een overzicht: waarin is Nederland als onderzoeksland sterk? En waar liggen eventuele kansen en bedreigingen? Met zo’n overzicht kunnen industrie en onderzoek Nederland in de (nabije) toekomst als onderzoeksland (nog) sterker maken.
Het onderwijs profiteert van de resultaten van het onderzoek in verschillende modules binnen de opleiding Farmakunde en bij de minor International Pharmaceutical Studies

Doel en doelgroep

Het onderzoek geeft inzicht in het speelveld van het innovatieve geneesmiddelonderzoek (van fundamenteel, preklinisch tot klinisch onderzoek) in Nederland, en de kansen en bedreigingen. Doelgroep:

  • brancheorganisaties
  • bedrijven
  • onderzoeksinstellingen

Resultaat/producten

  • een overzicht van het speelveld van het innovatieve geneesmiddelonderzoek, te visualiseren in een rapport
  • presentaties op een of meerdere congressen

Implementatie

Dit wordt bekeken gedurende het traject.

Projectpartners

  • Vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland (Nefarma)
  • Federatie voor Innovatief Geneesmiddelenonderzoek Nederland (Figon)

Cofinanciering

Nog in onderhandeling