Evidence summaries van logopedische stoornissen

Looptijd: 2015 - verwachte einddatum is in december 2016
Project coördinatie: Inge Klatte
Betrokkenen: Ellen Gerrits, Jenta Sluijmers, Lotte Versteegde, Inge Zoutenbier

Relevantie voor de beroepspraktijk en het onderwijs

Een evidence summary of effectiviteitssamenvatting is een beknopte samenvatting van wetenschappelijke evidentie van de effectiviteit van logopedische behandeling en begeleiding bij verschillende stoornissen. Ook de prevalentie (het aantal gevallen per duizend of per honderdduizend op een specifiek moment in de bevolking)  en incidentie (het aantal nieuwe gevallen van een ziekte per tijdseenheid, per aantal van de bevolking) van de stoornis worden beschreven. Voor zowel logopedisten als patiënten en familie, verwijzers, mantelzorgers en zorgverzekeraars geven evidence summaries op een snelle manier inzicht in de effectiviteit van de logopedische behandeling. 

Effectonderzoek binnen de logopedie staat nog in de kinderschoenen en logopedisten hebben vaak beperkte toegang tot wetenschappelijke literatuur. De evidence summaries slaan een brug tussen wetenschap en praktijk; ze zorgen voor verspreiding en implementatie van nieuwe wetenschappelijke inzichten in de logopedische praktijk. Ook binnen het bacheloronderwijs Logopedie bieden de evidence summaries een oriëntatie op verschillende logopedische stoornisgebieden.  

Doel en doelgroep

Het doel van de evidence summary is het verspreiden van kennis over de effectiviteit van logopedische zorg. Een evidence summary is ook leesbaar voor personen die geen of weinig voorkennis hebben.
In opdracht van de beroepsvereniging NVLF (www.nvlf.nl) worden evidence summaries geschreven over vijf logopedische stoornissen, namelijk:

  • stotteren
  • articulatiestoornissen/verbale ontwikkelingsdyspraxie
  • afasie
  • specifieke taalontwikkelingsstoornissen
  • stemstoornissen.

De zoekactie beperkt zich tot het hoogste evidentieniveau; alleen systematic reviews, effectstudies van hoge kwaliteit (zoals Randomized Controlled Trials) en meta-analyses worden geïncludeerd. Er wordt gezocht binnen de volgende databases: Google Scholar, EMBASE, MEDLINE, Cochrane Library en binnen de ASHA. Klinische richtlijnen en protocollen maken de zoekactie compleet. Experts worden in verschillende stadia van het onderzoek geconsulteerd.

Pyramide
 

Resultaat en producten

Dit onderzoek wordt uitgevoerd naar het voorbeeld van de treatment efficacy summaries ontwikkeld door de ASHA.

Het onderzoek levert vijf evidence summaries en minimaal vijf onderbouwende Critically Appraised Topics (CAT’s) op. Wanneer een onderzoeksvraag met betrekking tot een stoornis te groot is om in één CAT uit te werken, dan worden er verschillende CAT’s per stoornis gemaakt. Geïnteresseerden kunnen de CAT raadplegen om meer te weten te komen over de achtergronden van de evidence summary. 

Vergeleken met richtlijnontwikkeling is het onderzoekstraject van een evidence summary aanzienlijk korter. Bij het maken van een evidence summary wordt minder literatuur geïncludeerd. Bovendien worden voor- en nadelen van verschillende zorgopties in een richtlijn uitgebreider uitgewerkt dan in de evidence summary.

Implementatie

De evidence summaries worden door de NVLF en de HU gedeeld met de beroepsgroep en stakeholders.

Projectpartners

NVLF.

Cofinanciering

Het onderzoek wordt gefinancierd door de NVLF.

 

Contact

Bezoekadres:
Heidelberglaan 7
3584 CS Utrecht

Postadres:
Postbus 12011
3501 AA Utrecht

E-mail: secretariaat.lectoraat.logopedie@hu.nl
Volg ons via Instagram