Evaluatie vijf jaar ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundige; nieuwe leiders in de wijk?!

Looptijd: 8 maanden
Status: 1-10-2017-1-5-2018
Kenniscentrum: Gezond en Duurzaam Leven 
Lectoraat: Chronisch Zieken
Betrokken lector: Dr. Nienke Bleijenberg
Betrokken onderzoekers: Inge Wolbers, Pieterbas Lalleman
Betrokken opleidingen: Instituut Verpleegkundige Studies

Doel en doelgroep:

De afgelopen jaren heeft de overheid stevig ingezet op zorg dicht bij huis. Zelfredzaamheid en eigen regie staan centraal, waardoor mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Wijkverpleegkundigen spelen hierin een cruciale rol. Op initiatief van ZonMw en V&VN afdeling Maatschappij & Gezondheid is in 2013 het ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundige van start gegaan, samen met Bureau Lambregts en met financiering van ZonMw, Zichtbare schakel fase 2. Inmiddels hebben meer dan zestig wijkverpleegkundigen en ambassadeurs het traject succesvol doorlopen. Het lectoraat evalueert het traject wetenschappelijk middels vragenlijsten en  focusgroepen met de ambassadeurs en interviews met stakeholders (bestuurders, financiers, zorgverzekeraars, coaches). Thema’s die centraal staan zijn: netwerkvorming, zichtbaarheid, vertegenwoordigen van de ambassadeurs bij relevante partijen, persoonlijk leiderschap en visie ontwikkeling

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie:

Het ambassadeurstraject draagt bij aan het vergroten van het aantal nieuwe verpleegkundige leiders in de wijk, die in staat zijn de beroepsgroep op lokaal, regionaal en landelijk niveau te vertegenwoordigen, te lobbyen en invloed aan te wenden. 
Het ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundige beschikt over een goede mix van werkzame elementen. Nieuwe kennis wordt vergaard, nieuwe vaardigheden worden aangeleerd waardoor de ambassadeurs zichtbaar hun gedrag veranderen. De ambassadeurs zijn kritische, onderzoekende professionals met lef die zowel dicht bij de cliënt als ver daarbuiten hun invloed weten uit te oefenen ten behoeve van betere uitkomsten en welbevinden. Ze slaan de brug tussen praktijk, beleid en politiek door als vertalers op te treden en taal te geven aan het onmisbare en onzichtbare werk van de wijkverpleegkundige. De intrinsieke motivatie van de deelnemers, de groepsdynamiek, coaching, op maat afgestemde inhoud en breed draagvlak voor het traject werden onder andere genoemd als belangrijke succesfactoren. Een belangrijke vraag en uitdaging voor zorgorganisaties en voor ambassadeurs is het zoeken naar een optimale verdeling tussen het werk in de wijk en het werk als ambassadeur

Relevantie voor het onderwijs:

Verpleegkundig leiderschap is een belangrijk onderwerp, ook voor het onderwijs. Belangrijke elementen van het traject kunnen worden vertaald naar het onderwijs.

Consortium/projectpartners:

V&VN

Cofinanciering:

Financiering ZonMw, programma Zichtbare schakel. 

Resultaat/producten:

Infographic PDF is beschikbaar – klik hier
Rapport Wijkverpleegkundigen is beschikbaar – klik hier

Implementatie:

Link bericht zorgvisie
https://www.zorgvisie.nl/krachtiger-positie-wijkverpleegkundigen-door-ambassadeurproject/