Evaluatie tandemdidactiek en andere passende gapmending methoden voor ervaringskennis in onderwijs

PowerUs is een internationaal netwerk van Social Work Bachelor en Master studies die ervaringskennis als belangrijke bron van kennis zien en ervaringsdeskundigheid benutten in het social work onderwijs. Het Instituut voor Social Work van Hogeschool Utrecht is lid van dit netwerk. Zodoende worden gap mending methoden en activiteiten in het onderwijs ingezet die zich richten op dat de kloof (Gap) tussen aankomend sociaal werkers en gebruikers van zorg verkleind wordt. Deze kloof wordt meestal veroorzaakt door een scheve machtsbalans. 

‘Gap mending’ gaat er vanuit dat wanneer je vanuit een gelijkwaardig rol als student samen leert en samenwerkt de kloof verkleind wordt en de macht beter verdeeld wordt. Samen leren en samenwerken bevordert gelijkwaardigheid en wederkerigheid, waardoor wederzijds begrip en respect ontstaat. 

Het PowerUs netwerk gaat ervan uit, en kan dit met kleinschalige evaluaties inmiddels ook onderbouwen; (Chiapparini, 2016) (Heule, Knutagård, & Kristiansen, 2017), dat dit een langduriger effect heeft op studenten sociaal werk ten aanzien van het uitdagen van bestaande machtsstructuren en meer inzicht in het cliëntperspectief en een empowerend effect op gebruikers van zorg zal hebben.
Er zijn een aantal principes waarop gap mending initiatieven zich baseren. In het kort gaan de principes over:

 • het zoeken naar gemeenschappelijkheid en waarderen van diversiteit;
 • samenwerken en leren vanuit de gelijkwaardige rol student;
 • het streven naar sociale rechtvaardigheid en inclusie;
 • het wegnemen van belemmeringen en obstakels zodat iedereen actief kan deelnemen;
 • praten en nadenken over machtsverschillen;
 • elkaars kennis zien, erkennen en benutten om te komen tot nieuwe gecombineerde kennis.

Deze principes worden uitgebreid beschreven in “The charter of principles”. Partners van het PowerUS onderschrijven deze principes. In 2017 is in samenwerking met Amerpoort, LFB en De Wilg op basis van deze principes een keuzeprogramma ontwikkeld waarin studenten social work en mensen met een LVB samen leren. Centraal staat een vraagstuk uit de praktijk waar studenten sw en studenten met een LVB in groepen mee aan de slag gaan en een innovatieve oplossing bedenken. Dit programma wordt aangeboden binnen de Minor Inclusiegericht werken met jeugd en volwassenen met een verstandelijke beperking die in september 2018 van start is gegaan en wordt geëvalueerd met onderzoek en gekoppeld aan het IC Life campus project. 

De belangrijkste vraag waar dit onderdeel van de programmalijn een antwoord op zoekt is: Op welke wijze kunnen leergemeenschappen bestaande uit studenten, gebruikers en docenten binnen Social Work onderwijs bijdragen aan het dichten van de kloof tussen ervaringsdeskundigen en anderen?

Samenwerkingspartners

 • Amerpoort
 • De Wilg
 • LFB
 • Power Us, Europees netwerk
 • Karel de Grote hogeschool (Antwerpen)

Betrokken medewerkers
Jeroen Knevel; Sascha van Gijzel; Caron Landzaat; Ellis Jongerius

Meer info: