Evaluatie en revisie 8-fasenmodel

Dit is een afgerond project.

Bij instellingen voor vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en de opvang van zwerfjongeren maken hulpverleners en woonbegeleiders vaak gebruik van het zogeheten 8-fasenmodel. Dit is een handreiking voor planmatig werken met cliënten, bedoeld om hen te begeleiden naar zelfstandigheid. Na zo’n twintig jaar is dit model aan een evaluatie en revisie toe. Dit project wil daaraan een bijdrage leveren.

Aandacht voor zes leefgebieden

Het 8-fasenmodel is begin jaren negentig ontwikkeld door Petra van Leeuwen van Movisie (voorheen NIZW) (zie: www.movisie.nl/8-fasenmodel). Dit model is bijzonder omdat het systematisch aandacht besteedt aan zes leefgebieden van de cliënten in de opvang: wonen, gezondheid, financiën, dagbesteding en werk, sociale contacten en zingeving.

Bij de evaluatie en revisie van het 8-fasenmodel werkt het lectoraat samen Petra van Leeuwen van Movisie en Catelijne Akkermans van de vakgroep Algemene Sociale Wetenschappen (ASW) van de Universiteit Utrecht (UU).

Twee fasen

Het project bestaat uit twee fasen: een vooronderzoek en een vervolgonderzoek.
In het vooronderzoek, dat op 1 januari 2009 is gestart, worden de ervaringen met dit model en de gewenste aanpassingen geïnventariseerd. Dit gebeurt bij alle organisaties die met dit model werken. In de eerste fase nam de Universiteit Utrecht het voortouw, waarbij circa 100 eerstejaarsstudenten ASW de opdracht kregen om bij alle instellingen begeleiders en cliënten te interviewen over het 8-fasenmodel.

Daarnaast namen docentonderzoekers van het Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Ontwikkeling en medewerkers van Movisie en de UU interviews af met de managers van zo’n 10 instellingen. Aan hen werd gevraagd: wat zijn jullie ervaringen en wensen inzake dit model? September 2009 rapporteerden de onderzoekers over de uitkomsten van dit vooronderzoek.

Vervolgonderzoek

Op basis van de bevindingen uit het vooronderzoek is in de tweede fase bekeken of revisie van het 8-fasenmodel wenselijk is. Is dat het geval, dan worden hiervoor in najaar 2009 een inhoudelijk onderzoeksplan en ontwikkelplan opgesteld.

Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Over het lectoraat