Ethische aspecten van informatie-uitwisseling

Looptijd: tot juli 2016

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

In een aantal ontwikkelsessies ontwikkelen diverse partijen uit een stadsdeel van Den Haag met elkaar van gedachten over informatie-uitwisseling. Welke informatie is nodig voor een goede dienstverlening aan kinderen en gezinnen in de wijk? Welke informatie kan en mag je al dan niet uitwisselen? Doel is om bij te dragen aan een groter wederzijds begrip en meer inzicht te krijgen in argumenten voor of tegen uitwisseling, teneinde op een zorgvuldige manier met deze thematiek om te kunnen gaan.

Consortium/projectpartners

Diverse welzijnsorganisaties en publieke dienstverleners uit Den Haag.

Cofinanciering

Stadsdeel Haagse Hout

Resultaat/producten

Rapportage na afronding.

Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Over het lectoraat