Ervaringsdeskundigheid, familie-ervaringsdeskundigheid & onderwijs

In toenemende mate zijn ervaringsdeskundigen in allerlei praktijken actief. Het gaat daarbij deels om oud-cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Hetzelfde geldt voor familie-ervaringsdeskundigen (FED). Wanneer zij die ervaringen met anderen delen en hierover reflecteren, genereren ze ervaringskennis. Op basis van deze kennis kunnen zij zich vervolgens ontwikkelen tot ervaringsdeskundigen. Een ervaringsdeskundige is in staat zijn eigen kennis te verbreden en over te dragen aan anderen. Maar ervaringskennis wordt inmiddels op vele verschillende terreinen en manieren ingezet.

Binnen deze projectlijn lopen een aantal deelprojecten en activiteiten

HOED: Hoger Onderwijs Overleg Ervaringsdeskundigheid
Het lectoraat fungeert al 5 jaar als gastheer voor dit overleg dat bestaat uit een bundeling van hogescholen. Het HOED beoogt de borging van ervaringskennis als derde kennisbron binnen de HBO-opleiding te stimuleren. Binnen Hogeschool Utrecht vindt momenteel een inventarisatie plaats van de programma’s waar ervaringsdeskundigheid een prominente plek innemen.

LDOO: Denktank over opleidingen voor ervaringsdeskundigen
Vanuit het lectoraat participeren we actief in het landelijke denktankoverleg rond opleidingen voor ervaringsdeskundigen (LDOO). In dit verband hebben we meegewerkt aan de totstandkoming van een kaderdocument. Daarin wordt het kennis- en praktijkdomein van ervaringsdeskundigheid omschreven en worden belangrijke begrippen uitgewerkt. De herziene versie van dit document kwam in 2013 uit.

Samenwerking met belangrijke partijen

Binnen de Faculteit Maatschappij en Recht van Hogeschool Utrecht zijn twee onderzoeken verricht naar de ervaringen van studenten en welke veranderingen in het onderwijs gewenst zijn om beter aan te sluiten bij hun ervaringskennis:

  • ‘Van ervaring naar Kennis’: Over het gewenste begeleidingsklimaat om ervaringskennis in te zetten binnen professioneel kader. Door Carla van Slagmaat.
  • ‘Onbewust bekwaam’: Hoe studenten SPH hun ggz-familie-ervaringen gebruiken als 3e kennisbron in de opleiding. Door Maria Peters. 

Afgeronde onderzoeksprojecten

  • 2007-2008 Inzet en waarde ervaringsdeskundigheid in GGz hulpverlening i.o.v. Vakvereniging van Ervaringswerkers;
  • 2008-2009 Inzet en waarde ervaringsdeskundigheid in onderwijs i.o.v. Vakvereniging van Ervaringswerkers;
  • 2009 - 2010 Onderzoek waarde Ervaringsdeskundigheid in specialistische derdelijnsvoorziening (klinische setting) i.o.v. Rivierduinen/Centrum Eetstoornissen Ursula;
  • 2009 Quickscan Ervaringskennis onder HU studenten;
  • 2011 - 2013 Casestudy Vriend GGz;
  • 2013 Quickscan Student & Mantelzorg.

Onderzoekers verbonden aan deze deelprojecten

Simona Karbouniaris
Carla van Slagmaat
Maria Peters.

Participatie Zorg en Ondersteuning


Over het lectoraat