Ervaringsdeskundigheid

Dit is een afgerond project.

In de geestelijke gezondheidszorg zijn in toenemende mate ervaringsdeskundigen actief. Dit zijn mensen die zelf als cliënt ervaringen hebben opgedaan in de zorg. Hoe worden deze ervaringsdeskundigen precies ingezet en wat is hun meerwaarde? En hoe kan het onderwijs een bijdrage leveren aan de inzet van deze mensen? Deze vragen stonden centraal in het onderzoeksproject ‘Ervaringsdeskundigheid’.

Hulpverlener

Een ervaringsdeskundige is in staat zijn eigen kennis te verbreden en over te dragen aan anderen. Ervaringskennis wordt inmiddels op vele manieren ingezet. De meest recente ontwikkeling is de inzet van ervaringsdeskundigen als hulpverlener. In het project ‘Ervaringsdeskundigheid’ hebben we ons uitsluitend gericht op deze groep.

Binnen dit project hebben we in 2008 en 2009 twee inventariserende onderzoeken uitgevoerd. Het 1e onderzoek richtte zich op de vraag hoe ervaringsdeskundigen op dit moment worden ingezet in de zorg en op welke manier zij het best tot hun recht kunnen komen. Het tweede onderzoek was gericht op de opleidingsmogelijkheden voor ervaringsdeskundigen: waar kunnen zij terecht om te leren hun ervaringskennis op de juiste manier toe te passen?

Het project ‘Ervaringsdeskundigheid’ is op 1 januari 2008 van start gegaan en is in 2009 afgesloten.

Meer weten?

Participatie Zorg en Ondersteuning


Over het lectoraat