Ervaringen van huurders met een dreigende huisuitzetting

Dit onderzoek is afgerond. Lees het rapport ‘Huurders over een dreigende huisuitzetting’.

Een dreigende huisuitzetting heeft grote impact op het leven van huurders. Maar wat doen zij er aan om dat te voorkomen? En welke obstakels komen ze daarbij tegen? Deze en andere vragen komen aan bod bij een groot onderzoek naar dreigende huisuitzettingen, dat wordt uitgevoerd door het Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening en het UMC St. Radboud Nijmegen. Dit gebeurt in opdracht van Aedes, de landelijke koepel van woningcorporaties.

Woningcorporaties

Naar dit onderwerp is tot dusver nog weinig onderzoek gedaan. Niettemin is daaraan veel behoefte, met name bij woningcorporaties en gerechtsdeurwaarders. Beiden willen graag handvatten aangereikt krijgen voor de manier waarop ze het beste met deze groep huurders kunnen omgaan. In totaal worden 32 huurders geïnterviewd bij wie huisuitzetting dreigt. Doel is inzicht te krijgen in hoe zij deze situatie ervaren. Allen huren een woning bij corporaties in Amsterdam en Rotterdam. Hun ervaringen, die komen te staan in het onderzoeksrapport, vormen een belangrijk bron van informatie voor woningcorporaties en gerechtsdeurwaarders.

Het gaat merendeels om alleenstaande mannen zonder kinderen, omdat zij de grootste problemen veroorzaken voor woningcorporaties. Ook zijn gesprekken gepland met alleenstaande ouders en personen met een partner en kinderen. De aanwezigheid van kinderen in een gezin is vaak reden om hulp te bieden, coulant te zijn en niet tot uitzetting over te gaan, zo blijkt uit gesprekken met medewerkers van woningcorporaties. Om die reden is voor deze groep een andere aanpak nodig.

Samenwerking met opleidingen en Lectoraat Rechten

Docenten van de HU-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) gaan de interviews met huurders uitvoeren. Verder zijn ook de HU-opleidingen voor Gerechtsdeurwaarders en Sociaal Juridische Dienstverlening betrokken.

Informatieblad met checklist

De informatie uit dit onderzoek zal gebruikt worden voor het ontwikkelen van een zogeheten informatieblad, met bijvoorbeeld een checklist voor instanties, waaronder woningcorporaties en deurwaarders. Dat kan ingezet worden bij het voorkomen en aanpakken van huurachterstanden en (dreigende) huisuitzettingen. Halverwege 2013 wordt het informatieblad geschreven, dat vervolgens toegankelijk wordt voor alle woningcorporaties en andere betrokken instanties.

Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Over het lectoraat