Ervaringen van hbo-juristen in de beroepspraktijk

Dit is een afgerond project.

Ieder jaar studeren honderden hbo-juristen af, die de arbeidsmarkt betreden. Er is nog weinig bekend over hun ervaringen in de arbeidsorganisaties en over de vragen waar zij tegenaan lopen in de beroepspraktijk. Het onderzoek ‘Hbo-juristen in de beroepspraktijk’ wil inzicht geven in deze ervaringen en vragen. Het wordt uitgevoerd door docenten die werkzaam zijn binnen het Lectoraat Rechten en het Lectoraat Organiseren van Verandering in het publieke domein.

Ervaringen van organisaties en juristen

Dit onderzoek wil enerzijds inzicht verschaffen in de vraagstukken, ervaringen en problemen van hbo-juristen in hun dagelijkse werkpraktijk. Daartoe voeren de onderzoekers panelgesprekken met afgestudeerde juristen van Hogeschool Utrecht (HU). En ze zetten een brede enquête uit onder een paar honderd alumni van de HU en de Hogeschool Zuyd.

Het onderzoek wil anderzijds meer weten over de wijze waarop organisaties tegemoetkomen aan de wensen en vragen van hbo-juristen. Hiertoe worden gesprekken gevoerd met leidinggevenden, P&O’ers, juristen en andere medewerkers bij verschillende organisaties. Doel is tot een beschrijving te komen van vijf tot tien ‘good practices’.

Toepassing van de resultaten

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Instituut voor Recht van Hogeschool Utrecht. Het Instituut zal de resultaten gebruiken om studenten beter voor te bereiden op hun beroepspraktijk. Daarnaast dient het onderzoek als voorfase voor een breder innovatief onderzoek naar de hbo-jurist als professional. Het onderzoek startte in mei 2011 en loopt tot eind 2011.

Stuurgroep

Esther Verboon (opleidingsmanager Instituut voor Recht);
Mies Westerveld (lector Rechten);
Ben Fruytier (lector Organisatieconfiguraties en Arbeidsorganisaties).

Organiseren van Verandering in het publieke domein

Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties

Over het lectoraat