Entrustable Professional Activities (EPA project)

Dit onderzoek is in 2012 gestart.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Taakherschikking in de zorg wordt steeds belangrijker voor allerlei soorten zorginstellingen. Nieuwe beroepen zoals de physician assistant en de nurse practitioner zijn steeds belangrijker voor het bieden van goede zorg. Uit onderzoek en gesprekken met het werkveld blijkt dat het beoordelen van competenties als lastig wordt ervaren. De betrouwbaarheid laat te wensen over en het effect is dat het werkveld vaak niet exact weet waarvoor een physician assistant gekwalificeerd is. Een manier om inzichtelijk te maken wat een physician assistant kan, is opleiden door middel van Entrustable Professional Activities (EPA’s).

EPA’s zijn de beroepsgerichte activiteiten die (bijvoorbeeld) een physician assistant kan uitvoeren. Deze EPA’s zijn ieder gekoppeld aan meerdere competenties.

De Masteropleiding Physician Assistant en het werkveld hebben behoefte aan onderzoeksdata over het effect van competentiegericht leren door middel van Entrustable Professional Activities op onderwijsuitkomsten, de zorg en de rol van de physician assistant op de werkvloer. Met de resultaten van het onderzoek kunnen aanbevelingen voor verbetering van het onderwijs en de zorg worden gedaan.

Doel en doelgroep

Het doel van het project is om de effecten van competentiegericht leren door middel van Entrustable Professional Activities in kaart te brengen voor de Master Physician Assistant, het werkveld van de physician assistant en andere opleidingen in de zorg zoals de Master Advanced Nursing practice en het wetenschapsveld medisch onderwijs. 

Resultaat/producten

Borging van resultaten in:

  • onderwijs van de Master Physician Assistant
  • adviesmodules
  • vakbladartikelen
  • wetenschappelijke artikelen
  • presentaties

Implementatie

Het onderzoeksvoorstel wordt ontworpen in samenspraak met de Master Physician Assistant en het werkveld. De taken van de projectpartners worden in een samenwerkingsverklaring vastgelegd. Momenteel worden de overige stappen in de implementatie onderzocht. 

Projectpartners

  • Master Physician Assistant
  • Lectoraat Technologie voor Zorginnovaties
    Momenteel worden de mogelijkheden met andere projectpartners onderzocht.

Cofinanciering

Momenteel worden de mogelijkheden voor cofinanciering onderzocht.

Technologie voor Zorginnovaties

Over het lectoraat