Effectiviteit en efficiëntie van de medicatie review met de STRIPA voor kwetsbare ouderen in de eerste lijn

Looptijd: juni 2018 - november 2019
Betrokken onderzoekers: PhD student N.E. Dijkstra, Dr. C.G.M. Sino, Dr. W. Knol (UMCU/EPHOR), Prof. Dr. N.J. de Wit (UMCU)
Bijbehorend promotieonderzoek: Preventie geneesmiddelgerelateerde problemen in de thuis situatie (N.E. Dijkstra)
Betrokken opleidingen: Bachelor Verpleegkunde
URL website project: Nienke Dijkstra

Doel en doelgroep

In dit project wordt de effeciviteit en de efficiëntie van de Systematic Tool to Reduce Inappropriate Prescribing Assistent (STRIPA) ter ondersteuning van de medicatie review geëvalueerd. De medicatiereview wordt jaarlijks afgenomen bij kwetsbare ouderen.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Het gebruik van 5 of meer medicijnen voor chronisch gebruik (polyfarmacie) is gekoppeld aan aanzienlijke gezondheidsrisico’s. Door interacties tussen geneesmiddelen, verkeerd gebruik ervan, en bijwerkingen kunnen gezondheidsproblemen optreden. Jaarlijks zijn er naar schatting ruim 40.000 medicatie gerelateerde ziekenhuisopnames onder ouderen in Nederland (in circa tien procent van de acute ziekenhuisopnames van ouderen bestaat een relatie met medicijngebruik. Betere controle over, en eventuele aanpassing van het actuele medicatiedossier is daarom gewenst. Verschillende interventies kunnen daaraan bijdragen; een medicatiebeoordeling is een van de belangrijkste acties.

Structurele implementatie van de medicatiebeoordeling blijkt in de praktijk echter achter te blijven. Meerdere factoren zijn daaraan debet: onvoldoende kennis bij de professional, gebrekkige samenwerking tussen huisarts en apotheker en onvoldoende aansluiting van de medicatiebeoordeling bij de werkprocessen in de eerste lijn. De medicatiebeoordeling met de STRIP methode blijkt in de praktijk zeer arbeidsintensief en het controleren van alle ouderen die in aanmerking komen blijkt in de praktijk van huisarts en apotheker moeilijk haalbaar.

De STRIPA methode vermindert tijdsbelasting en een gemeenschappelijk overlegmoment per patiënt tussen de zorgverlener en de apotheker.

Consortium/projectpartners

Het project is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen:

  • Hogeschool Utrecht
  • Julius Leidsche Rijn Gezondheidscentra
  • Om U 3.0

Cofinanciering

  • ZonMw
  • Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen

Resultaat/producten

Drie onderzoeksvragen zijn geformuleerd:

  • Wat is de kwaliteit van de farmacotherapie gemeten in het aantal en ernst van FTPs na implementatie van STRIPA in vergelijking met daarvoor?
  • Hoe wordt het optimaliseren van farmacotherapie ervaren door patiënten na implementatie van STRIPA in vergelijking met daarvoor?
  • Hoe wordt het gebruik en werken met de STRIPA door huisartsen, apothekers en verpleegkundigen ervaren? Welke barrières en bevorderende factoren spelen een rol?

Resultaten worden verwacht in november 2019.

Implementatie

Bij blijk van effectiviteit en efficiëntie van de STRIPA methode als ondersteuning van de medicatiereview, wordt gekeken naar implementatiemogelijkheden op grotere schaal.

Chronisch Zieken

Over het lectoraat

Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Disseminatie van Farmaceutische Innovaties

Over het lectoraat