Effectieve professionals en de werkalliantie

In de laatste decennia is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van reclasseringsinterventies. Interventies kunnen echter pas effectief zijn in handen van effectieve professionals.

In dit onderzoek draait het om de effectiviteit van de reclasseringswerker. Deze hangt, zo blijkt uit onderzoek, samen met een aantal kenmerken, zoals:

  • een goede uitvoering kunnen geven aan interventies waarvan de effectiviteit is aangetoond; 
  • een goede balans kunnen vinden tussen controlerende en ondersteunende interventies;
  • de verwachting en het vertrouwen hebben dat jouw werkwijze als reclasseringswerker goed is en resultaat kan opleveren voor cliënten;
  • een effectieve werkalliantie met de cliënt kunnen opbouwen en handhaven;
  • de gewoonte hebben om systematisch feedback te verzamelen op het eigen professionele handelen.

Goede werkalliantie

Het vermogen een goede werkalliantie op te bouwen met cliënten blijkt een cruciaal kenmerk te zijn. We onderzoeken in welke mate de eerder aangetoonde kenmerken van een goede werkalliantie aanwezig zijn in het reclasseringstoezicht. En we gaan na of er een verband is te vinden tussen een goede werkalliantie en het bereiken van de toezichtdoelen.

Interviews

Het onderzoek omvat o.a. enquêtes, interviews, (video)observaties en groepsgesprekken. Er wordt samengewerkt met Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) en Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Anneke Menger, met ondersteuning van Andrea Donker, Annelies Sturm, Donnalee Heij en Rene Butter. Ook neemt jaarlijks een groep studenten deel.

Er zullen enkele wetenschappelijke publicaties verschijnen. Het onderzoek, dat moet leiden tot een proefschrift, wordt in 2012 afgerond.

Lees de eerste tussentijdse bevindingen.