Effecten van berichten over innovatieve therapeutische mogelijkheden op de chronisch zieke patiënt

Looptijd: november 2018 – november 2019
Betrokken lector: Rob Heerdink
Betrokken onderzoekers: Ir. Hans Vehof

Het onderzoek valt binnen de onderzoekslijn communicatie met de patiënt van het Lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs & theoretisch kader

Chronisch zieke patiënten hebben in de afgelopen decennia een steeds uitgebreidere toegang gekregen tot informatie over hun ziekte. Naast de traditionele media kunnen tegenwoordig op elk moment van de dag digitale kranten, patiëntenfora en sociale media geraadpleegd worden. Er is informatie beschikbaar over de biologie van de ziekte, over preventie, over omgang met klachten en er is informatie over behandelmethodes. Waar bestaande en bewezen behandelmethodes vaak relatief concreet zijn beschreven geldt dit niet voor toekomstvoorspellingen, prille ontdekkingen en therapieën in ontwikkeling: oftewel de ‘behandelmogelijkheden van de toekomst’.

Het is bekend dat het lezen van informatie over een ziekte bij de patiënt kan leiden tot cognitie-, emotie- en gedragsveranderingen zoals therapietrouw. Waarbij een verslechterde therapietrouw weer kan leiden tot een verslechtering van de gezondheid.
Wat echter niet bekend is, is hoe dit zit met hoopvolle informatie, al dan niet met wetenschappelijk evidentie, in groepen met kwetsbare, soms zelfs wanhopige, patiënten waarbij de huidige behandelmethoden niet voldoende vooruitgang geven.

Het onderzoek van Hans Vehof heeft raakvlak met verschillende wetenschappelijke disciplines zoals gezondheidscommunicatie, wetenschapscommunicatie en psychologie. Het richt zich op kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen van berichten in massa media over toekomstige behandelopties voor Diabetes Mellitus type 1 en 2 (DM) en de Ziekte van Parkinson(PD). Daarbij worden effecten van blootstelling aan deze berichten op de chronisch zieke patiënt onderzocht. Voor DM en PD is gekozen vanwege het grote aantal innovaties dat beschreven wordt in massa media, zowel op het gebied van preventie, diagnose en behandeling,  en de goede relatieve toegankelijkheid en mondigheid van de doelgroep.

Doelstelling

Het doel van het onderzoek is om meer wetenschappelijk begrip te krijgen, en praktische handvatten te creëren, met betrekking tot de communicatie van innovatieve therapeutische opties in groepen kwetsbare patiënten.

Vraagstellingen

Wanneer gekeken wordt naar (nieuws)berichten in kranten, fora en magazines, waarin op enigerlei manier wordt geschreven over toekomstige behandelopties:

  • Welke trends zijn dan zichtbaar met betrekking tot aantallen, bronnen, journalistieke genres?
  • In welke fase van onderzoek zitten de besproken therapieën?
  • Hoe zitten deze berichten taalkundig in elkaar?
  • Welke berichten zorgen voor een snelle verspreiding van informatie, c.q. geruchten?
  • Welke eigenschappen van berichten leiden tot effecten op cognitie, emotie en gedrag van de patiënt?

Samenwerking

Dit project is een samenwerking tussen de Hogeschool Utrecht, Lectoraat Innovaties van Zorgprocessen in de Farmacie en de Radboud Universiteit, onderzoeksgroep Persuasieve Communicatie van de Faculteit der Letteren.

Promotoren

1e promotor, Radboud Universiteit: prof. dr. H.H.J. Das
Copromotor, Hogeschool Utrecht: dr. A. van Dooren
Copromotor, Radboud Universiteit: dr. J. Sanders

Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Disseminatie van Farmaceutische Innovaties

Over het lectoraat