Effect van de geluidsomgeving en ruimteakoestiek op taakuitvoering door verpleegkundigen

Looptijd: januari 2015 - januari 2020
Betrokken lector: professor dr. H.S.M. Kort
Betrokken onderzoekers: Jikke Reinten
Bijbehorend promotieonderzoek: Effect van de geluidsomgeving  en ruimteakoestiek op taakuitvoering door verpleegkundigen

Doel en doelgroep

Het doel van het project is om effecten van de geluidsomgeving en ruimteakoestiek op taakuitvoering (van mensen op hun werkplek) in kaart te brengen op een manier die direct toepasbaar is in de praktijk.  

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Geluid op de werkplek kan zorgen voor afleiding, stress, vermoeidheid of zelfs gehoorverlies. Dit kan ten koste gaan van prestaties.  Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van geluid op de mens, maar veelal laten experimentele studies zich  niet direct vertalen naar een praktijksituatie.  Het streven van dit project is om bouwkundige ontwerpbeslissingen rondom ruimte akoestiek te kunnen maken op basis van onderzoeksresultaten. Doordat er multidisciplinair naar het onderwerp gekeken wordt, kunnen de resultaten ook leiden tot organisatorische aanbevelingen wat betreft taakuitvoering.

Relevantie voor het onderwijs

De multidiciplinaire opzet van het onderzoek past binnen het kader van de Minor Technologie en Zorg. 

Consortium/projectpartners

Het project wordt uitgevoerd onder het Spark Impulse II programma in samenwerking met de TU/e.

Cofinanciering

Saint Gobain Ecophon

Resultaat/producten

De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en gepresenteerd op conferenties.  Een review van de literatuur is gepubliceerd in 2017.
Op dit moment wordt gewerkt aan publicaties.

Technologie voor Zorginnovaties

Over het lectoraat